Beredskap vs. krisehåndtering – likheter og forskjeller

Beredskapsplanlegging handler om å vurdere bedriftens risiko og få på plass prosesser for å håndtere en potensiell nødsituasjon. Krisehåndtering går ut på hvordan faktiske situasjoner håndteres i øyeblikket. De to fagområdene arbeider side ved side for å hjelpe organisasjoner til å takle hendelser som truer kontinuitet i den daglige driften.

Krisehåndtering og beredskapsplanlegging er begge avgjørende strategier for enhver virksomhet. De jobber sammen i tospann, der beredskapsplanlegging utgjør en viktig del av en samlet krisestyringsstrategi. Med en solid beredskapsplan på plass, vil virksomheter få en vesentlig lettere jobb med å håndtere kriser når de inntreffer.

Forberedelser vs. respons 

Krisehåndtering og beredskapsplanlegging kjennetegnes av at de har flere likheter enn forskjeller. Det primære skillet gjenspeiles i at beredskapsplanlegging handler om forberedelser, mens krisehåndtering handler om respons.

Det å lage en beredskapsplan er en proaktiv aktivitet som innebærer at du identifiserer virksomhetens risiko, og utvikler omfattende og tydelige planer for håndtering av trusler eller kriser. Planens formål er både å redusere risikoen for at eventuelle trusler blir til faktiske hendelser, og fastsette prosesser for håndtering av disse dersom de inntreffer. Målet er å komme tilbake til normal drift så raskt som mulig.

Beredskapsplanlegging

En beredskapsplan danner rammen for bedriftens arbeid med krisehåndtering, med det formål å sikre kontinuitet i den daglige driften i virksomheten. Kommunisert på en gjennomtenkt måte vil planen sørge for at alle som har en rolle i håndteringen av en krise kjenner sitt ansvar, oppgaver og myndigheten de opererer under.

Oppdag en praktisk tilnærming til beredskapsplanlegging og innhold – last ned vår gratis guide.

Beredskapsplanen skal opprettes i samsvar med alle de juridiske prosesser virksomheten er underlagt, samtidig som den skal ta hensyn til teamet som forventes å implementere strategien. Avhengig av bedriftens behov kan planen både gi retningslinjer for generell kriseberedskap og inkludere retningslinjer for å håndtere spesifikke situasjoner.

Beredskapsplanen din bør oppdateres jevnlig for å ivareta utviklingen i risikolandskapet, interne endringer og prosesser. Prosessene bør diskuteres og øves på for å sikre at personalet er godt nok rustet til å gjennomføre planen.

Krisehåndtering

Krisehåndtering omfatter all den aktivitet som finner sted når et alvorlig problem oppstår. Dette gjelder både tiltak som svarer direkte på krisen og tiltak som kommuniserer til de involverte.

Krisehåndtering kan beskrives som en arbeidsmodus det relevante teamet enkelt kan tre inn i når behovet oppstår. Dette teamet vil vurdere situasjonen og deretter implementere en passende strategi for å korrigere problemet.

Kriseledelse inkluderer også kommunikasjon – med sentrale interessenter, ansatte, kunder og potensielt media. Det må kommuniseres tydelig om problemet og planen, samtidig innebære en forsikring om at saken er under kontroll og at virksomheten snart er tilbake i normal drift.

Hvorfor trenger du en beredskapsplan og krisehåndteringsstrategi (som jobber sammen)

Risiko er ubeleilig for enhver virksomhet. Grundig planlegging før hendelser skjer og strategisk styring i møte med dem, bidrar til at organisasjonen minsker effekten når risiko blir en krise.

Det å sikre at noen i virksomheten vet hva de skal gjøre i tilfelle en nødsituasjon er en start, men det er ikke nok. For å takle hendelser og nødsituasjoner effektivt er det nødvendig å lage en tydelig beredskapsplan, samt sikre at den deles bredt og blir forstått av alt relevant personell.

For å kunne respondere effektivt på alle typer nødsituasjoner, bør beredskapsplanlegging og krisehåndtering være forent.

I enhver krisesituasjon er tidspunkt for respons kritisk – enhver forsinkelse kan forverre trusselen for bedriften, noe som igjen gjør at det tar lenger tid å komme tilbake til vanlig drift. Umiddelbare konsekvenser som forsinkelser i ordrer og leveranser kan føre til omdømmetap og tap av inntekter. Selskaper som ikke er i stand til å reagere på en nødsituasjon i god tid må være forberedt på å tåle denne belastningen.

Det å ta stilling til hvordan beredskapsplanen skal bli en del av krisehåndteringen din vil ruste deg til å igangsette avgjørende tiltak raskt dersom det verste skulle skje.

Dersom du ønsker å lære mer om beste praksis for beredskap, og hvordan du forbereder deg på krisehåndtering, kan du laste ned vår e-bok gratis. Her får du vite alt om hvordan du skriver en beredskapsplan.

Jan Terje Sæterbø

Jan Terje Sæterbø

Jan Terje er Prosjekt- og sikkerhetsleder i F24 Nordics. Han har vært med på å designe løsninger for digital krisehåndtering helt fra slutten av 1990-tallet og har ledet implementeringen av slike løsninger for en rekke både nasjonale og internasjonale aktører. Han har bakgrunn fra forsvaret og har mange års erfaring fra IT-bransjen både som leder og prosjektleder, og har også en bachelorutdannelse i beredskap og krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.