Brannetaten på Øvre Romerike med hele intranettet i CIM-appen

Det er når hverdagene ikke lenger ligner seg selv, en virkelig skjønner hvor nyttig det er å ha et informasjonssystem som fungerer. I disse dager er Synne Camilla Aspås hos Øvre Romerikes brannvesen spesielt glad for at dette er på plass – og for at de benytter CIMs mobil-app. Synne Aspås er konstituert avdelingsleder forebyggende avdeling ved Brannvesenet på Øvre Romerike. Hun forteller at deres vei inn i CIM gikk via avviks- og kvalitetsmodulen. Etterhvert har de også erfart hvor effektivt det er å samle all kommunikasjon i CIM. De har tatt i bruk flere av de andre modulene slik at CIM i dag er et fullblods krisestøtteverktøy for dem.

Mobil-app til stor nytte i en krisesituasjon

IMG_0040

CIM mobilapp har vært i bruk et år og er godt kjent blant de ansatte. Her finner de intranettet med tilgang til umiddelbar, oppdatert informasjon. I forbindelse med Koronaviruset har man opprettet en egen side hvor all relevant informasjon er samlet. Her har man også tiltakskort tilpasset denne situasjonen. Selv om siden er ny, er systemet det samme.

– Her tar vi likhetsprinsippet ut i praksis, sier Synne og sikter til et av prinsippene for krisehåndtering som alt beredskapsarbeid tufter på. Prinsippet innebærer at organisasjonen en jobber i under kriser, bør ligne mest mulig på det den er til vanlig. Kjent, dagligdags og trygt. Faktorer som er viktige når hver enkelt medarbeider og organisasjonen som helhet, skal fungere optimalt. Når ansatte i Øvre Romerike bruker mobil-appen sin i dag, er disse faktorene ivaretatt.

Forenkling før, under og etter en krise

Brannetaten benytter også presse- og møtemoduler som gjør at verifisert informasjon fra loggført aktivitet raskt og enkelt kan deles videre med andre aktører. Noe som er spesielt viktig i krisetid. Loggfunksjonen gir i tillegg god oversikt, og forenkler evaluering i ettertid.

Les også: Slik lager du en plan for krisekommunikasjon

«Det man gjør inne i en stab skal resultere i melk og brød ute i skogen» er et av avdelingslederens mantraer. Med det mener hun at de tiltakene staben inne beslutter, må ut til de ansatte på forskjellige lokasjoner. Informasjonen må deles raskt og effektivt, og her har altså CIM vært til stor hjelp.

Selv ser Synne nå fram til å ta i bruk enda en modul, Case Management. Med den håper hun å forenkle HMS- og avviksarbeid ytterligere og å gjøre forbedringer som de ser at dagens system trenger. Og så ser hun selvfølgelig også frem til en hverdag som ligner mer på den vi er vant til igjen.

Book en demo:

Avtal en uforpliktende demo

Hvordan kan CIM bidra i din organiasjon

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.