Bransjer

Transport

CIM har en betydelig rolle innen beredskapen innenfor samferdsel.

CIM ivaretar behovet for bl.a. risikovurderinger, beredskap og sikkerhet for en rekke flyselskaper, flyplasser, havner, rederier, buss og tog ved siden av å ha en sentral rolle i det offentliges ansvar for beredskap og krisehåndtering av transportinfrastrukturen.

I CIM kan du blant annet:

  • Jobbe operativt i operasjonssentralen med daglig loggføring, som igjen kan eskaleres til et standard hendelsesløp i systemet.
  • Effektivisere koordineringsarbeidet med relevante samarbeidspartnere, blant annet gjennom automatisert informasjonsflyt via delte loggføringer.
  • Knytte sammen operatørerer for å oppnå et felles situasjonsbilde og med det, styrke og effektivisere beslutningsprosessen.
  • Rapportere hendelser hierarkisk, og generelt, for å oppnå riktig grunnlag ved beslutning av tiltak. 
  • Varsle relevante aktører, avhengig av alvorlighetsgrad, internt og eksternt.
  • Gjennomføre lovpålagte risko- og sikringsrisikoanalyser for å avdekke forhold som igjen fører til konkrete tiltak. Lovverket er tydelig innen bransjen og en rekke krav skal tilfredsstilles i forbindelse med blant annet persontransport.

Gjennom en tilpasset versjon av CIM har vi i samarbeid med NSB også laget «Buss for tog». Gjennom systemet håndteres det årlig en massiv mengde hendelser med stopp i togtrafikken.

Med CIM får våre kunder oversikt over risiko, beredskap for- og håndteringsevne i naturskapte hendelser som ekstremvær og flom, store ulykker og avbrudd i transportnettet og villede handlinger som terror, flykapringer, bombetrusler og cyberangrep mm.

Utvalgte referanser innen Transport

CIM i VY, logo
CIM i ATB, transport, logo
CIM i ruter, Logo
CIM i colorline, logo
CIM i Avinor, logo
CIM i EasyJet
MAG, logo Transport

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.