Bransjer

CIM i olje og gass-bransjen

CIM er det foretrukne beredskapsverktøyet på norsk sokkel og har gjennom flere år blitt utviklet for å støtte bransjens behov. I CIM har vi utviklet «best practice» for olje og gass-bransjen innen beredskap og krisehåntering.

CIM er det foretrukne beredskapsverktøyet på norsk sokkel og har gjennom flere år blitt utviklet for å støtte bransjens behov. I CIM har vi utviklet «best practice» for bransjen innen beredskap og krisehåntering.

I CIM kan du blant annet:

  • Mobilisere din beredskapsorganisasjon ved hjelp av e-post, sms, tale og pushmeldinger
  • Varsle alle ansatte og samarbeidsaktører
  • Bygge sjekklister basert på DFU 
  • Håndtere ansatte og pårørende gjennom skreddersydde moduler
  • Integrere POB fra DaWinci og Vantage
  • Jobbe nivådelt fra 1. linje offshore/onshore til 2. og 3. linje, i samme verktøy
  • Etablere felles situasjonsforståelse gjennom kart, situasjonsplott og informasjonstavler

Les hvordan samarbeid mellom de ulike aktørene gir god beredskap i olje- og gassektoren

«F24 har gjennom utviklingen av CIM og det tette samarbeidet med bransjen opparbeidet en svært god forståelse for sektoren. De evner derfor å gi gode råd og komme med CIM-løsninger basert på beste praksis.» 

Integrasjon med DaWinci og Vantage

Når teamet ditt håndterer ulykker som involverer personell, gir personellistene fra DaWinci og Vantage deg det utgangspunktet du trenger for å håndtere hendelsen. Respondenter kan da registrere status og plassering for de berørte, samtidig som de kommuniserer med deres pårørende. Gjennom ulike tilganger (eksempelvis HR-ansvarlig eller Call-center) sikrer man at teamet som håndterer pårørende har tilgang til den informasjonen de skal ha. Dette kan være frigitt informasjon til de som sitter på et call-center.

ICS

Som en ledende leverandør innen olje og gass, ser F24 utfordringene som brukere av eksisterende ICS-kompatible programvareverktøy står overfor. Vi samarbeider derfor med kunder og partnere for å produsere verdens første virkelig brukervennlige verktøy for de med ICS som hjørnesteinen i krisehåndteringsarbeidet.  

Achilles sertifisert 

Achilles JQS er en kostnadseffektiv ordning for offshoreindustrien, hvor leverandører pre-kvalifiseres for leveranser til operatørselskaper og hovedkontraktører i Norge og Danmark. Vår nåværende sertifisering hos Achilles, er gyldig til desember 2020. Se våre sertifiseringer her

Førstelinje beredskap

Våre kunder utfordret oss til å løse et problem som lenge hadde vært en utfordring i bransjen, hvordan få sanntidsinformasjon fra en ressurs under en hendelse uten overbelastning av kontrollrommet? Som svar på dette har vi utviklet CIM for bruk i første linje (Offshore-CIM), som gir de viktigste verktøyene som en OIM og deres team trenger for å gi informasjon tilbake til respondenter på andre steder (2. og 3. linje). Logg, verktøy for oppgavehåndtering, værinformasjon og fartøy / flybevegelser kan deles på forskjellige nivåer.

Utvalgte referanser innen Olje og gass

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.