Tiltakskort

Når en hendelse oppstår og den skal håndteres, handler
det om å finne de rette tiltakene og utføre dem. Idet en
hendelse inntreffer er det viktig å være godt forberedt. Dette
innebærer blant annet å ha identifisert potensielle hendelser
og hvilke tiltak og aksjoner som er viktige å utføre når
hendelsen inntreffer.

I denne e-boken gir vi deg tips til hvordan du bør utarbeide dine tiltakskort og hvilken struktur du bør velge. Vi har også med konkrete forslag til tiltakskort for krisestaben, kommunikasjon og personelltjenesten (HR).

Fyll ut skjemaet på siden og last ned guiden!

Lykke til med arbeidet!

Fyll ut skjema, og få din gratis e-bok!

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.