Effektiv og proaktiv varsling!

Erfaringer fra krisesituasjoner har vist oss at liv kunne vært reddet og store skader kunne vært unngått dersom varsling og mobilisering hadde fungert tilstrekkelig. Det er hverken vanskelig eller ressurskrevende å etablere et godt varslingsregime i en virksomhet.

Denne e-boken tar utgangspunkt i vårt markedsledende verktøy for beredskap og krisehåndtering CIM men du vil ha nytte av den også hvis du ikke er CIM-bruker, men har et ønske om å være proaktiv i din tilnærming til beredskap og krisehåndtering.

E-boken er inndelt i følgende kapittel:

  1. Hvordan ser varsling ut i CIM
  2. Proaktiv metode
  3. Ulike former for varsling
  4. Varsling til ulike interessenter
  5. Teknologi
  6. Malverk og distribusjonslister
  7. Bruker og kontaktsynkronisering
  8. Øvelse og trening
  9. Varsling med høy kvalitet

Legg igjen dine kontaktdata under og få tilgang til e-boken. 

Lykke til i arbeidet med varsling og mobilisering!

Last ned gratis E-BOK om varsling!

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.