Om hvordan en kommunes håndtering av ekstremvær ble belønnet med Samfunnssikkerhetsprisen 2015

Eigersund er en flomutsatt kommune som har opplevd flom før, og som garantert vil oppleve det igjen. Under ekstremværet ”Synne” i desember 2015 var kommunen særdeles godt forberedt og hadde planlagt det meste ned til minste detalj før vannet fosset inn. Håndteringen av krisen har høstet mye positiv omtale og, ikke minst, Samfunnssikkerhetsprisen 2015. Bak denne prisen, og all positiv omtale, ligger det grundig og langsiktig lagarbeid.

Arbeidsro og et velfungerende kriseverktøy

Eigersund kommune har jobbet aktivt med beredskap og krisehåndtering i mange år. For å systematisere arbeidet, hadde de behov for et operativt og velfungerende verktøy for beredskap og krisehåndtering. Valget ble CIM, og de startet implementeringen allerede i 2011. Med den nye løsningen blir all informasjon samlet på ett sted, og det gjør kommunikasjonsflyten mye enklere.

Før de implementerte CIM var det alltid mye uro og støy under beredskapsøvelser og reelle hendelser. Med CIM blir alle hendelser loggført, og informasjonen er lett tilgjengelig via digitale kanaler som PC, nettbrett eller mobil. Nå kan de enkelt søke opp informasjonen – de trenger ikke å rope for å få opplysninger. Dette har bidratt til bedre arbeidsro og mer kontroll, og det er utrolig viktig når man står midt i flommen.

–Når det virkelig gjelder må vi vite hva vi skal gjøre og ikke skape mer kaos enn det allerede er, sier Leif E. Broch, informasjonssjef i Eigersund kommune.

Operative løsninger

For å vite hva hver enkelt skal gjøre under en krise, er det viktig med tydelige kommandolinjer og ansvarsområder. Det er rådmannen som er operativ leder for beredskapsarbeidet i Eigersund, og kommunen har klare prosedyrer for ansvarsforhold og hvem som skal gjøre hva, hvis noe skjer.

De har tilrettelagt tiltakskort på varsling ved ekstremvær. Tiltakskortene inneholder varslingslister med informasjon om hvem som skal varsles, hvilken informasjon som skal gis og hvordan man skal håndtere slike situasjoner.

Siden kommunen har begrensede ressurser på beredskap, har de høy fokus på intern kursing og jevnlige små øvelser for ivareta god beredskap.

–Under en beredskapshendelse skal du gjøre det du gjør til vanlig, bare mer av det, på kortere tid og under vanskeligere forhold, forklarer Broch.

Da de startet implementeringen av CIM, fikk sentralbordet raskt en sentral rolle. For å få effekt av CIM registreres alle brukere, telefonnumre og kontaktinformasjon, og sentralbordet sørger for at listene er ajourført. Siden verktøyet er nettbasert, er de avhengig av IT og god loggføring for å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle. De har egne dedikerte beredskaps-PCer som sentralbordet sjekker eller oppdaterer hver 14. dag.

Kommunen har også opprettet et nytt beredskapsrom ved ungdomsskolen på Lagård, der et nytt tilbygg kan omgjøres til et hypermoderne beredskapsrom ved behov.

«Under en beredskapshendelse skal du gjøre det du gjør til vanlig, bare mer av det, på kortere tid og under vanskeligere forhold»

Bedre informasjonsflyt

Tilgang til CIM håndteres via bærbare PC, nettbrett eller mobiler. Alt som loggføres i løsningen er tilgjengelig for brukerne hvis de er på nett. Med tre kommunalsjefer utenfor kommunen (tidligere satt også rådmannen i Stavanger), gir verktøyet enklere og bedre informasjonsflyt.

Under ekstremværet ”Synne” ble alle hendelser loggført fortløpende, noe som gjorde det lett å holde seg oppdatert. Mannskapene kunne lese seg opp hjemme før de kom på vakt. Dette skapte større trygghet, bedre oversikt, bedre mestringsfølelse og, ikke minst, mye mindre stress.

CIM er nettbasert for å bidra til at sikker informasjonsdeling og samhandling raskt kan etableres til mange, når tid er en kritisk rammefaktor. Derfor har Eigersund kommune jobbet mye med sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, og sørger for å ikke være sårbar hvis noe skulle skje med tilgang til den ordinære nettforbindelsen. Satellittsamband, tilgang til mobilt bredbånd fra flere leverandører, offline tilgang til CIM, og reservestrøm sikrer at kommunen skal tåle mye dersom kritisk infrastruktur blir satt under press.

–Jeg har lang erfaring fra Forsvaret innen samband og beredskap. Den kompetansen bruker jeg for å finne gode løsninger for beredskapsarbeidet her i Eigersund, forklarer Leif Broch. Dette suppleres med kompetansen til beredskapsleder Svein Oskar Wigestrand. Han er til daglig brannmester i kommunen og sentral i Interkommunalt Utvalg for Akuttforurensing. I tillegg har vi en solid støttespiller i Astrid Elisabeth Jørgensborg, som også har vært sentral i beredskapsarbeidet, og er den som har stått for mye av utviklingen av CIM i kommunen, forklarer Broch.

Styrket omdømme

Eigersund kommune har 15.000 innbyggere, og beredskapsarbeidet høster anerkjennelse i lokalmiljøet. Selv pressen skryter av innsatsen og resultatene de har oppnådd, og informasjonssjefen har opplevd flere ganger at folk har stoppet han på gaten for å takke for det arbeidet han og teamet gjør.

  • Det å lykkes i beredskapsarbeid er noe av det beste man kan gjøre for omdømmet, sier Leif Broch. Det er veldig hyggelig å bli stoppet på gaten av folk som sier at de er stolte av å bo i Eigersund, og av det arbeidet vi gjør.
    Positiv omtale og, ikke minst, Samfunnssikkerhetsprisen 2015 gir motivasjon til å fortsette det gode arbeidet, og det er en tydelig stolthet blant dem som jobber med beredskap og sikkerhetshåndtering.
  • Det er ikke min, men vår fortjeneste at dette har gått bra, understreker informasjonssjefen. Vi er et godt team, og vi har samlet noen ildsjeler som gjør en uvurderlig innsats, sier han.
    Under flommens mest intense dager, med vannoversvømmelser og kaos, ble informasjonssjefen intervjuet av NRK. Han opptrådte overbevisende, med stoisk ro og en kaffekopp i hånden. Under en befaring ble også ordføreren, Odd Stangeland, intervjuet. Han var iført lave sko – ikke høye støvler. Alt var selvfølgelig nøye planlagt, og både ordføreren og informasjonssjefen gjorde sitt beste for å signalisere ro og kontroll.
  • Men det nytter ikke å starte beredskapsarbeidet når ting skjer – alt må være drillet på forhånd, sier Leif Broch.

Beredskap og krisehåndtering i høysetet

Eigersund kommune er veldig fornøyd med bruken av CIM og kan ikke tenke seg en beredskapshverdag uten. Tre nabokommuner har luftet et ønske om et interkommunalt samarbeid, men Eigersund vil nok sette krav til at kommunene må implementere, og ta i bruk, verktøyet før de kan vurdere dette.

  • Vi er blitt helt avhengige av CIM, og for å kunne samarbeide om felles beredskap, er det helt nødvendig at vi er på samme plattform, understreker Broch.

Eigersund Kommune har opparbeidet en god beredskapskultur og er godt forberedt neste gang alarmen går. Innen beredskap og krisehåndtering er de et forbilde for andre kommuner. Eigersund vil oppleve store vannmasser på nytt, og da er det godt for innbyggerne å vite at kommunen har kontroll og har planlagt hvordan de skal håndtere dette.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.