Er beredskapsplanen tilpasset en organisasjon på hjemmekontor?

Home office crisis management

Viktigere enn noensinne med mulighet for distribuert kriseledelse!

Den nye hybride kontorhverdagen blir sannsynligvis normalen også etter pandemien. Ledere og ansatte vil veksle mellom fast kontorplass og jobb fra hjemmekontor eller fra hytta. Er bedriftens forberedt på å håndtere en distribuert krisehendelse fra ulike hjemmekontor?

Den nye kontorhverdagen stiller nye krav til distribuert kriseledelse. Hvordan skal du sikre god informasjonsflyt, oppdatert og samtidig situasjonsbilde og sikker kommunikasjon mellom lederfunksjoner og øvrig organisasjon i en krise? Hva med sikker kommunikasjon?

I en «normal» krise samles gjerne beredskapsledelsen i et forberedt kriserom. Helst ett uten innsyn og med sikre kommunikasjonslinjer. Her kan ledelsen få oppdatert situasjonsbilde sammen og oversikt over hva som har skjedd, aktivitet i øyeblikket og planlegge de neste aksjonene. Men hva skjer når alle befinner seg på ulike hjemmekontor – kanskje på dårlig linje.


Revider planen
En rask revisjon av dagens planverk vil kunne gi deg noen svarene. Se artikkelen Enkel revisjon av planverk for hvordan du kan gjøre en rask revisjon av planverket.

Noen sentrale kontrollpunkter er de fire K-ene:

  • Kommando: Hvem bestemmer hva i ulike situasjoner?
  • Kontroll: Kvalitetssikring og tilbakemelding på gjennomførte tiltak.
  • Koordinering: Hvem følger opp ansatte og eksterne?
  • Kommunikasjon: Hvem informeres? Hva sies til hvem? Hvordan? Når?

Sikker chat
En viktig vurdering er også hvordan kommunikasjonen foregår – benyttes kommersielle tjenester som Teams og Zoom for møtene? Er dette sikkert nok? Hva med loggføringen for revisjon og gjennomgang i ettertid?

Ved en distribuert kriseledelse er et verktøy for krisehåndtering viktigere enn noensinne. Med varslingsløsning med tilbakemeldinger, felles situasjonsplott, situasjonstavler med siste oppdatering og automatisk logging av tildelte og utførte oppgaver, kan kriseleder enkelt beholde oversikten. CIM har i tillegg mulighet for sikker kommunikasjon i egen chat-modul, som også logges automatisk.

Tren på hjemmekontor-krise
En enkel kriseøvelse, der alle befinner seg på sine respektive hjemmekontor, vil gi en god indikasjon på om virksomheten er forberedt på en krise i den nye kontorhverdagen.

Se bloggartikkelen Hvordan teste beredskapsplanen? for hvordan du kan gjennomføre en enkel kriseøvelse.

Jan Terje Sæterbø

Jan Terje Sæterbø

Jan Terje er Prosjekt- og sikkerhetsleder i F24 Nordics. Han har vært med på å designe løsninger for digital krisehåndtering helt fra slutten av 1990-tallet og har ledet implementeringen av slike løsninger for en rekke både nasjonale og internasjonale aktører. Han har bakgrunn fra forsvaret og har mange års erfaring fra IT-bransjen både som leder og prosjektleder, og har også en bachelorutdannelse i beredskap og krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.