Hvem tenker strategisk når alle er opptatt med å håndtere krisen?

Både næringsliv og privatpersoner takler Corona-krisen på imponerende måte. Men med blikket så intenst fokusert på å håndtere én krise kan vi gjøre oss svært sårbare for andre. Dessuten kommer det en tid etter Coronaen, og hvordan ser virksomheten din ut da?

Det er faktisk slik at verden går videre selv om det føles som vi har satt den på vent en periode. Det er nå så mye snø i fjellet at en intens varmeperiode med stor sannsynlighet vil forårsake flom, vi går inn i en periode med økt risiko for skogbrann, og 1. mai er det definitivt over og ut med piggdekk for i år – selv for dem som bor langt nord. En krise kommer sjelden alene!

Nye risikoer

Jeg ser to aspekter ved dagens situasjon. For det første er det uunngåelig at det kommer hendelser som kan defineres som kriser i større eller mindre grad mens vi er opptatt av å håndtere den pågående. For det andre bruker vi så mye ressurser på krisehåndtering for tiden at vi eksponerer nye sårbarheter. Det betyr at selv om du har en rykende fersk revisjon av risikoanalysen din (kanskje du gjorde leksene dine ved årsskiftet), er forutsetningene nå så endret at du må oppdatere den.

Du hadde neppe forutsett at:

  • økonomien skulle være betydelig svekket som følge av lock-down både nasjonalt og internasjonalt
  • at du bruker så mye ressurser for å håndtere en krise
  • at du har permittert store deler av arbeidsstokken
  • at leverandørene dine ikke kan levere det du trenger for å produsere
  • at viktige interessenter er nødt til å prioritere helt annerledes, eller ikke finnes lenger
  • at alle faktisk sitter hjemme, og at beredskapen dermed er svekket

En oversiktlig metode for å kartlegge risikoer knyttet til virksomheten din. Last ned vår gratis e-bok her.

Hva er din flom?

I et worst case scenario må vi forsøke å avdekke hva vi ikke vil klare å håndtere, og hvorfor det er slik? Noe av det mest krevende for Norge ville vært et digitalt angrep fra et fiendtlig regime. En slik erkjennelse får oss til å vurdere hvem som har kapasiteter til å utnytte situasjonen og de nylig eksponerte sårbarhetene.

For den enkelte virksomhetsleder dreier det seg altså om å finne ut hvordan sin flom vil se ut, og om man har kapasitet til å håndtere den med de nye, endrede forutsetningene.

Les mer: Hvor en kriseledelse må være nivådelt

De som ser framover

Mitt mantra om at risikovurdering også handler om å se muligheter, er særdeles gjeldende for tiden. Det er bransjer som har økt omsetningen under krisen, og det er bedrifter som har brukt fall i aktiviteten til å omstrukturere, hente inn etterslep på vedlikehold, øke kompetansen, og forberede seg på markedet etter Coronaen.

Spørsmålet er om de som har tjent gode penger nå klarer å stille seg om til drift i en helt annen situasjon. Den gode inntjeningen og de rause støtteordningene kan vise seg å være det engelskmennene kaller for en ‘blessing in disguise’, i praksis en brems på en nødvendig omstilling.

Vi ser nå at både SAS og Norwegian jobber beinhardt for å skape virksomheter som takler fremtiden. Dersom én av dem hadde hatt gode tider under krisa, er det ikke gitt at det er der du skulle ha kjøpt aksjer.

Vi kan i hvert fall håpe at vi nå har lært oss å vaske hendene ordentlig. Det hadde både lekfolk og helsepersonell glemt siden svineinfluensaen.

Frode Lien Otnes

Frode er gründer og direktør i F24 Nordics. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. I 2006 startet han F24 Nordics for å utvikle et elektronisk krisestøtteverktøy. Frode har ledet utviklingen av CIM og har aktiv prosjekterfaring fra implementeringen av CIM i blant annet regjeringens krisestøtteenhet og den omfattende implementeringen av krisehåndteringsverktøy hos DSB, fylkesmenn og kommuner. Sammen med Helsedirektoratet implementerte han også HelseCIM i alle landets helseforetak i 2012.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.