Nasjonale prinsipper for sikkerhets- og beredskapsarbeid [Infografikk]

PRINSIPPENE FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSARBEID

De nasjonale prinsippene for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid er, etter min mening, direkte overførbare til enhver virksomhet. Den øverste lederen har helt klart det overordnede ansvaret for styring og retningslinjer. Imidlertid er hver mellomleder ansvarlig for å håndtere sikkerheten på best mulig måte i sin avdeling og sitt fagområde. I ytterste konsekvens betyr prinsippene at den enkelte medarbeideren har ansvaret for sikkerheten for det arbeidet han eller hun utfører.

Denne infografikken gir et enkelt og forståelig bilde på hvordan prinsippene kan gjelde for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i en virksomhet.

Klikk her for en nedlastbar versjon

Prinsippene sier at alle har et selvstendig ansvar, og vi må tørre å utfordre hverandre på dette. Vi kan ikke erklære at «dette er ikke mitt bord». Ved å ta selvstendig ansvar, samarbeide og dra lasset sammen, blir det virksomheten som håndterer sikkerhets- og beredskapsarbeidet, ikke enkeltindivider. En virksomhet har ikke «folk til slikt», vi er alle del av dette folket.

Kanskje virksomheter også bør tenke som så at når de etterlever disse prinsippene, så kan det muligens påvirke hvordan samfunnet ellers etterlever prinsippene? Kultur bygges gjerne sten for sten, eller i dette tilfellet person for person og kanskje virksomhet for virksomhet. Vi har alle et ansvar, også for å gå foran med et godt eksempel.

Gratis e-bøker fra F24 Nordics

Gratis e-bøker

Synes du det er vanskelig å komme i gang med ROS-analyse og beredskapsplanlegging, eller har du behov for å vite mer om hvordan du skal sikre god beredskapsvarsling og krisekommunikasjon?

Våre gratis e-bøker gir deg en rekke gode råd og tips.

Jan Terje Sæterbø

Jan Terje Sæterbø

Jan Terje er Prosjekt- og sikkerhetsleder i F24 Nordics. Han har vært med på å designe løsninger for digital krisehåndtering helt fra slutten av 1990-tallet og har ledet implementeringen av slike løsninger for en rekke både nasjonale og internasjonale aktører. Han har bakgrunn fra forsvaret og har mange års erfaring fra IT-bransjen både som leder og prosjektleder, og har også en bachelorutdannelse i beredskap og krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.