Advansia, part of AFRY

Advansia, part of AFRY, er et av Norges største og ledende fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse.

Vi har fått tilliten til å jobbe med mange av de mest spennende og sikkerhetsintensive prosjektene i landet, alle med stor samfunnsmessig betydning. Vårt mål er alltid å sikre solid og trygg gjennomføring av alle prosjektets faser, skreddersydd for kunden og prosjektets egenart. Vi arbeider tett med våre oppdragsgivere, vi utfordrer og tar ansvar for å realisere bærekraftige og framtidsrettede løsninger. Med en sterkere regional dekning og over 400 dedikerte lagspillere bistår vi kunder fra avdelingene våre i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Molde og Ålesund. 

Vi har omfattende erfaring og egne seksjoner for blant annet HMS/SHA-tjenester og usikkerhetsstyring. Nå har vi etablert en egen seksjon for sikkerhetsrådgivning for å styrke vår posisjon og kapasitet innenfor risikostyring, sikkerhets- og beredskapsledelse, samt krisehåndtering. Seksjonen består av erfarne spesialister og rådgivere, både interne og nyrekrutterte. Underleverandøren One World (del av AFRY fra 1. januar 2020), vil i løpet av året bli fusjonert med Advansia og inngå i seksjon for sikkerhetsrådgivning. 

Advansia er stolt partner av F24, og sammen arbeider vi hver dag for å forenkle og forsterke det systematiske arbeidet med kvalitet, sikkerhet og beredskap hos våre kunder. Gjennom digitalisering av kundenes arbeidsprosesser bidrar vi til bedre oversikt, samhandling og redusert tidsbruk – både i det daglige og når krisen rammer. Advansia tilbyr støtte i å implementere og hente ut gevinsten av CIM.

I forbindelse med pandemi-situasjonen er Advansias rådgivere tilgjengelige 24/7 på tlf +47 995 52 012. Innenfor rammen av tilgjengelig kapasitet i avdelingen vil vi bistå i kontinuitetsplanlegging, beredskapsutvikling og krisehåndtering.

For å lese mer om Advansia og dere tjenester klikk her.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.