Advansia, part of AFRY

Advansia, part of AFRY, er et av Norges største og ledende fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse.

Vi har fått tilliten til å jobbe med mange av de mest spennende og sikkerhetsintensive prosjektene i landet, alle med stor samfunnsmessig betydning. Vårt mål er alltid å sikre solid og trygg gjennomføring av alle prosjektets faser, skreddersydd for kunden og prosjektets egenart. Vi arbeider tett med våre oppdragsgivere, vi utfordrer og tar ansvar for å realisere bærekraftige og framtidsrettede løsninger. Med en sterkere regional dekning og over 400 dedikerte lagspillere bistår vi kunder fra avdelingene våre i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Molde og Ålesund. 

Vi har omfattende erfaring og egne seksjoner for blant annet HMS/SHA-tjenester og usikkerhetsstyring. Nå har vi etablert en egen seksjon for sikkerhetsrådgivning for å styrke vår posisjon og kapasitet innenfor risikostyring, sikkerhets- og beredskapsledelse, samt krisehåndtering. Seksjonen består av erfarne spesialister og rådgivere, både interne og nyrekrutterte. Underleverandøren One World (del av AFRY fra 1. januar 2020), vil i løpet av året bli fusjonert med Advansia og inngå i seksjon for sikkerhetsrådgivning. 

Advansia er stolt partner av F24, og sammen arbeider vi hver dag for å forenkle og forsterke det systematiske arbeidet med kvalitet, sikkerhet og beredskap hos våre kunder. Gjennom digitalisering av kundenes arbeidsprosesser bidrar vi til bedre oversikt, samhandling og redusert tidsbruk – både i det daglige og når krisen rammer. Advansia tilbyr støtte i å implementere og hente ut gevinsten av CIM.

I forbindelse med pandemi-situasjonen er Advansias rådgivere tilgjengelige 24/7 på tlf +47 995 52 012. Innenfor rammen av tilgjengelig kapasitet i avdelingen vil vi bistå i kontinuitetsplanlegging, beredskapsutvikling og krisehåndtering.

For å lese mer om Advansia og dere tjenester klikk her.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.