Plattform for digital opplæring i CIM

En forutsetning for optimal og effektiv bruk av CIM til å håndtere det uønskede, er kunnskap og gode ferdigheter hos de som skal bruke teknologien. Derfor er det viktig at kunnskap og ferdigheter vedlikeholdes og er oppdatert.

Vi har derfor utviklet opplæringsvideoer, øvingsoppgaver og en kunnskapstest til CIM – alltid tilgjengelig i en egen læringsportal.

En investering i CIM er en investering i viktig og strategisk virksomhetsstyring. Fordi, det å håndtere en uønsket hendelse eller krise kan være avgjørende for virksomhetens troverdighet og eksistens, og kan i ytterste konsekvens ha betydning for menneskers liv og helse. Men en forutsetning for optimal og effektiv bruk av CIM til å håndtere det uønskede, er høy kunnskap og gode ferdigheter hos de som skal bruke teknologien. Derfor er det viktig at kunnskap og ferdigheter vedlikeholdes og er oppdatert.

Vi har derfor utviklet opplæringsvideoer til CIM. Sammen med IMG, som er ledende i Norden på bruk av videobasert læring, sørger vi for at du som kunde og bruker av CIM alltid har tilgang til sist oppdaterte informasjon om bruk og funksjonalitet. Dermed kan dere konsentrere tid og ressurser til å jobbe målrettet med å forebygge og håndtere sine hendelser, fremfor å bruke mye tid på å forberede og gjennomføre kurs. Og dere er ikke minst mye mindre sårbar dersom den eller de med høyest kunnskap om CIM går over i annen stilling. Opplæringsvideoene ivaretar kunnskapsformidlingen like godt.

Fordeler med videobasert opplæring  

Vår opplæringsplattform gir tilgang til alle de opplæringsvideoer dere har anskaffet, enten de er på norsk eller på engelsk – eller på begge språk. Fordelene med videobasert opplæring er mange:

  • Uavhengig av tid, tilgjengelighet og kunnskapsnivå på egen instruktør, og de beste instruktørene gjøres tilgjengelig for alle gjennom videofilmene
  • Den enkelte kan ta opplæringen i eget tempo samt repetere på egnede tidspunkt
  • Reisekostnader blir redusert eller overflødige
  • Skippertak kan erstattes med jevnlig vedlikehold av kunnskap
  • Nøkkelpersonell kan fokusere på økt beredskap og gevinst, fremfor å gjennomføre opplæring
  • Det er enkelt å hente ut statistikk om hvem som har gjennomført hvilke kurs
  • Det er enkelt å gjennomføre en kunnskapstest i etterkant av opplæringen

Kombinert opplæring

Vi anbefaler at all opplæring – både klasseromsbasert og videobasert – knyttes sammen med ulike arbeidsøkter (workshops) hvor tema bør være å sikre at alle i virksomheten har en felles forståelse av funksjonaliteten og hvordan denne skal brukes i de ulike sammenhenger. Vi bistår gjerne me slike økter.

I tillegg erfarer vi at mange av våre kunder ønsker å kombinere CIM-opplæring med egen intern opplæring innen beredskapsarbeid og krisehåndtering. Dette er et perspektiv vi mener er svært relevant, fordi optimal bruk av CIM krever god kunnskap og forståelse om virksomhetens struktur og arbeid innen dette området. Vi har derfor mulighet til å lage egne kurskataloger i vår digitale opplæringsplattform som kombinerer CIM-opplæringen utviklet av oss med de interne kurs og opplæring utarbeidet av dere. Det er mulig å bruke allerede eksisterende kursmateriell eller vi kan bistå i å utarbeide nytt og oppdatert materiell.

Kunnskapstest og sertifikat

Til hvert enkelt kurs er det mulig å knytte en kunnskapstest og et tilhørende sertifikat eller kursbevis med gyldighet. Det er også mulig å ha åpne eller tilgangsstyrte kurs, og kurset kan kombineres med annen type kursmateriell, som eksempelvis øvings- eller refleksjonsoppgaver.

Alle våre CIM-kurs er en kombinasjon av videobasert presentasjon av funksjonaliteten i CIM, som kombineres med øvingsoppgaver den enkelte bruker kan gjennomføre for å styrke egne ferdigheter, samt en ferdighetstest for å dokumentere kunnskapsnivået.

Ønsker du mer informasjon om mulighetene med digital opplæring – ta kontakt ved å sende en mail til nordics.cst@f24.com.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.