For å redde liv på havet, må beredskap og krisehåndtering være i høysetet

Redningsselskapet har i 125 år reddet liv langs Norges lange og farefulle kystlinje. De står alltid parate for nye oppdrag, og er avhengig av god logistikk, kontinuerlig beredskap og kun de beste verktøy er gode nok. I tillegg til å redde liv her hjemme, har Redningsselskapet det siste året assistert over 7000 flykninger utenfor Hellas.

Redder liv i utlandet

26. juli 2015 ble redningsskøyta «Peter Henry von Koss» satt inn i redningsarbeidet i farvannet mellom Tyrkia og den greske øya Lesvos. Redningsskøyta er en del av Frontex-operasjonen Poseidon som ledes av Kripos. Fartøyet bidrar med grensekontroll, søk og redningsaksjoner og har til nå assistert mer enn 7000 mennesker i nød. Selv om det er Kripos som leder og styrer informasjonen under dette oppdraget, ønsket Redningsselskapet kontinuerlig og oppdatert informasjon om fartøyet, mannskapet, antall personer de har assistert og maskintid.

For Redningsselskapet er det naturlig med aktiv kriseberedskap i hele organisasjonen. For å forenkle og samle loggføringen til beredskapsvaktene, besluttet de tidligere i 2015 å innføre bruk av CIM som rapporteringsverktøy. For å få tilgang til akkurat den informasjonen de ønsket under Frontex-operasjonen, kunne de derfor tilrettelegge en forhåndsdefinert rapporteringsmal som mannskapet fyller inn og sender hjem via det mobile bredbåndet, hver eneste dag.

«For å redde liv må vi alltid være parate. Med CIM har vi funnet et verktøy som gjør det enklere for oss både her hjemme og ved operasjoner i utlandet»

Beredskapsvaktens viktigste verktøy

Det var Operasjon og beredskap (OPBE) og Situasjonssenteret, beredskapsrommet og selve hjertet i organisasjonen hvor alle avgjørelsene tas, som var først ute med bruk av CIM. En viktig del av OPBE er å ha full oversikt over alle fartøy, planlegge strategiske forflytninger og håndtere planlagte eller ikke planlagte hendelser på fartøy.

  • Vi må være hands-on og for oss er det avgjørende at vi er operative til enhver tid, sier Ronny Pedersen, beredskapssjef, RSRK. – Det har vært viktig å forenkle og effektivisere rutinene våre slik at vi kan fokusere på vår viktigste oppgave – å redde liv.

Redningsselskapet er tilgjengelig hele døgnet, alle dager, hele året og har en beredskapsvaktordning hvor beredskapsvaktene nå rapporterer alle hendelser og loggføring i CIM. For å gjøre informasjonsstrømmen tilgjengelig for alle, både i beredskapsrommet og ute på båtene, har de tilrettelagt et enkelt rapporteringsskjema tilpasset mobile plattformer. Det gjør rapporteringen enklere og skaper et større handlingsrom for beredskapsvaktene.

Dette gjelder også for Frontex-operasjonen i Hellas. Rapporteringen gjøres via mobil, nettbrett eller PC, og loggføringen fra «Peter Henry von Koss» vises på en egen tavle i beredskapsrommet, som er dedikert denne aksjonen. På denne måten har Redningsselskapet god oversikt over fartøyet og hva det bidrar med til enhver tid.

  • Vi er strålende fornøyd med bruken av CIM til loggføring. Det gjør informasjonsstrømmen mye enklere, forklarer Thomas Skarstad, maritim leder og prosjektleder for implementeringen av CIM. – Vi valgte å ta en forsiktig innføring av CIM i organisasjonen, og vi begynte med loggføringen for beredskapsvaktene for å hekte på flere og flere funksjoner etter hvert.

Forenkle og effektivisere

For Redningsselskapet er det avgjørende at verktøyene de bruker er enkle, tilgjengelige og virker som forventet. Det er mange andre leverandører som lager loggverktøy, men det å samle loggføringene og ha mulighet til å designe presentasjon av informasjonen slik de ønsket, fikk de bare med CIM. Loggføringen og rapporteringen er grunnlaget for briefmøtene som gjennomføres tre dager i uken. De nye rutinene har økt effektiviteten og brukervennligheten betraktelig.

Redningsselskapet er avhengig av en kontinuerlig kommunikasjonsflyt. Ved alle store hendelser, kriser eller situasjoner som vil kreve mediehåndtering, kan de bruke data fra loggføringen for å sende ut varslinger. Forhåndsdefinerte maler og distribusjonsgrupper, har gjort kommunikasjonen mye bedre.

  • Vi bruker bare en liten del av de mulighetene som ligger i løsningen, og vi gleder oss til å prøve ut nye verktøy og se hva slags effekt de vil gi, sier Skarstad.

«Vi er strålende fornøyd med bruken av CIM til loggføring. Det gjør informasjonsstrømmen mye enklere»

Utfordringer i hverdagen

Med 1500 redningsfolk, 50 fartøy og fire ambulansebåter sier det seg selv at det krever god logistikk og gode rutiner for å ha full oversikt over operasjonene.

Redningsselskapet har lagt inn kontakter og ressurser i CIM. Fordelen med dette er at de kan samle alle kontakter, mannskap og fartøy i ett system. Ved for eksempel ekstremvær, har de lett tilgjengelige varslingssystemer hvor de kan sende ut SMS- og mailvarsling med få tastetrykk.

  • Vi holder på med å bygge opp distribusjonslister for e-post og SMS for alle fartøy, operasjonsledere og mannskap, forklarer Skarstad – Her har vi konkrete ønsker, og vi opplever både velvilje, forståelse og kunnskap i møte med F24.

Veien videre

Redningsselskapet har også begynt å ta i bruk planverk i CIM. Ved å strukturere annerledes og ha planverket mer tilgjengelig i arbeidshverdagen, kan de rollestyre tiltakskort og enklere håndtere alle situasjoner som oppstår. De er godt vant til regelmessige kriseøvelser og kan nå gjennomføre disse i CIM. De får dermed testet hvordan verktøyet fungerer under fiktive krisesituasjoner.

  • Vi vil bruke tid for å bli bedre kjent med CIM, hvilke følger eller konsekvenser bruken medfører og hvordan vi kan bruke dette verktøyer til å løse våre behov og utfordringer i fremtiden, forklarer Skarstad.

Sparer tid og gir økt kontroll

Som en humanitær og frivillig organisasjon med begrensede midler, er det viktig for Redningsselskapet å velge strømlinjeformete løsninger som gir økt effektivitet, bedre oversikt og kontroll, og sparer dyrbar tid.

  • For å redde liv må vi alltid være parate. Med CIM har vi funnet et verktøy som gjør det enklere for oss både her hjemme og ved operasjoner i utlandet, avslutter en strålende fornøyd Thomas Skarstad, Maritim leder, RSRK

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.