Program CIM-konferansen 2021

CIM – konferansen 2021 er spekket med spennende tema og dyktige foredragsholdere vi håper både du og dine kolleger kan lære mye av. Her er programinnholdet.

Dag 1: tirsdag 28. september,

kl. 9:00 – 13:00

 • Velkommen
 • Bjørn Mannsverk – Åpningsforedrag
 • Orkland kommune: Arnt Tronvoll forteller om samfunnssikkerhet og beredskap i Orkland kommune, en ny kommune fra 1. januar 2020. Foredragets hovedvekt er på håndtering av koronapandemien generelt og bruken av CIM. Hvordan var kommunen forberedt på det som ble en langvarig krise? Hva var viktig for dem?
 • Pause
 • Nyheter i CIM: Eskil Leirbekk fra F24 Nordics orienterer om CIMs utvikling det siste året.
 • Equinor: Marianne Brokjøb gir en innføring i Equinor sin håndtering av brannen på Melkøya september 2020, hvor CIM spilte en sentral rolle.

Dag 2: onsdag 29. september,

kl. 9:00 – 13:00

 • Velkommen
 • Øvre Romerike Brann & Redning: 30. desember 2020 var Synne Camilla Aspås vakthavende stabssjef for brannregionen Romerike (Øvre og Nedre Romerike Brann og Redning) og fungerte som NK stabssjef og lederstøtte under hele innsatsen på Gjerdrum. Synne beretter om hvordan CIM ble benyttet under hendelsen og fremdeles blir benyttet av Øvre Romerike Brann & Redning.
 • INSITU: Bjørn Erik Munkvold forteller om SAMRISK-prosjektet INSITU som fokuserer på informasjonsdeling for felles situasjonsforståelse under komplekse hendelser som krever tverrsektoriell samhandling. Gjennom analyse av eksisterende praksis kartlegger prosjektet behov for forbedring av prosedyrer for å dele informasjon tilpasset ulike aktører involvert i håndtering av større hendelser.
 • Pause
 • DSB: Innreiseregisteret – Applikasjonsutvikling som del av en nasjonal krisehåndtering. Like før jul i 2020 fikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å etablere et digitalt innreiseregister for å hindre importsmitte til Norge under covid-19-pandemien. I løpet av noen hektiske jule- og nyttårsdager ble en helt ny registreringsløsning etablert og et døgnbemannet call-center rigget til i tett samarbeid med leverandørene F24 og Maskineriet. Innreiseregisteret har stått sentralt i myndighetenes kamp mot importsmitte. Hør fortellingen om hvordan Innreiseregisteret ble til, og hvordan det har blitt justert i takt med utviklingen av pandemien som del av myndighetenes krisehåndtering. Foredragsholdere fra DSB er Jesper Rådberg og Ingvild Fosheim.
 • Nordlandssykehuset: Nordlandssykehuset har 5000 ansatte, som alle skal være gripbare og samtidig kunne respondere raskt i situasjoner der sykehusets ordinære ressurser strekkes. Øystein Reksen Johansen gir et innblikk i overgangen fra gammelt til nytt system for katastrofevarsling hos Nordlandssykehuset og de erfaringene de så langt har gjort seg under implementering, testing og bruk av systemet.

Meld deg på CIM-konferansen nå.

Foredragsholdere CIM-konferansen 2021:

Arnt Tronvoll
Beredskapsleder, Orkland kommune

Marianne Brokjøb
Senior Analyst Emergency Preparedness, Equinor 

Synne Camilla Aspås
Stabssjef for brannregionen Romerike (Øvre og Nedre Romerike Brann & Redning) 

Bjørn Erik Munkvold
Professor på UiA, leder ved Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) og prosjektleder for INSITU

Jesper Rådberg 
Seksjonssjef for Prosjekt- og porteføljestyringsseksjonen i DSB

Ingvild Fosheim
Fagansvarlig for prosjektstyring i DSB

Øystein Reksen Johansen
Leder Stab Beredskap, Nordlandssykehuset

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.