Vy – En proaktiv tilnærming til krisehåndtering

Vy (tidligere NSB) er ett av Nordens største transportkonsern. Selskapet eies av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Vy opererer totalt 26 lokale. interlokale og regionale togruter, og har 375 stoppesteder rundt om i Norge og Sverige. Vy-tog ble brukt til mer enn 70,7 millioner reiser i 2018.

Vy var en av de første i Norge til å ta i bruk Web 2.0-teknologi for varsling og krisehåndtering. De fortsetter å være pionerer på området, og har en utpreget proaktivt tilnærming til beredskap og krisehåndtering.

Utfordringer

90 prosent av alle togpassasjerer i Norge transporteres på et Vy-tog. De har over 3 700 ansatte som opererer over 26 togruter, med 15 600 stasjonsstopp hver dag. Kundetilfredshet er nært knyttet til punktlighet og regelmessighet av togtjenestene.

Om toglinjene av en eller annen grunn stenges, må Vys operasjonssentral reagere raskt for å få en busstjeneste på plass. Drift av tog er en stor utfordring i det tøffe klimaet i Norge, med fjelloverganger og linjer mer med lite eller ingen annen infrastruktur. En mindre hendelse kan lett bli en stor omdømmehendelse hvis den ikke håndteres riktig.

Les hele historien om VY på engelsk her (PDF).

Hvordan Vy jobber proaktivt

Vys operasjonssenter i Oslo driver 24/7, 365 dager i året, og overvåker togtjenestene kontinuerlig. De bruker CIM-moduler i daglig drift, til vaktlister, logging av besøk og utstedelse av tilgangskort.

Eventuelle avvik fra normal drift blir også logget inn CIM, enten automatisk fra railtrack-informasjonssystemet som drives av jernbaneadministrasjonen Bane NOR, eller logges manuelt av medarbeiderne. Alt fra mindre forsinkelser til mer alvorlige hendelser som stenging av jernbanelinjer på grunn av tekniske problemer, skred eller dårlig vær, blir loggført. Meldinger til og fra togpersonalets håndholdte enheter sendes og mottas med CIM, og all informasjon er tilgjengelig for beredskapsledelsen om nødvendig.

Se hvordan Vy jobber med beredskap under.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.