Berørt- og pårørendehåndtering i CIM

Når en krise rammer er noe av det viktigste man har fokus på å håndtere berørte personer og deres pårørende. CIM modulene for pårørendehåndtering er verktøy for å registrere, samle og strukturere henvendelser fra personer, organisasjoner, enheter og alle andre som er berørt av en hendelse. I en krise kan modulene for pårørendehåndtering brukes til å loggføre alle henvendelser fra rammede og pårørende, all kommunikasjon og alle personer involvert kan registres med unike referansenummer for å sikre og øke kvaliteten i dialogen.

I modulen kan det utarbeides og sendes oppdatert informasjon til alle personer og organisasjoner som er berørt av hendelsen. Du kan også bruke funksjonaliteten til å følge opp henvendelser og sende meldinger, publisere informasjon til nettsider og distribuere pårørendesvar via e-post, tekstmelding og talemelding.

I webseminaret vil vi se mer på dette og vise eksempler på hvordan modulene kan tas i bruk.

Se opptak av webseminar!

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.