Webseminar: Krisestøtteverktøy for vannbransjen – VannCIM

Norske myndigheter har anskaffet CIM som offentlig krisestøtteverktøy, det såkalte DSB-CIM. Kommunene, fylkesmenn og resten av statsapparatet benytter denne plattformen i sin beredskap og krisehåndtering. Vann og avløp er en viktig del av kommunenes beredskaps- og krisehåndteringsorganisasjon. Imidlertid har det ikke vært en modul i CIM tilpasset vann- og avløpsbransjen, før nå. En slik modul er nå utviklet gjennom et Norsk Vann prosjekt. Prosjektet har sitt utspring i faggruppen som følger opp beredskapsstudiet på Høgskolen Innlandet.

I dette webinaret presenterer vi den nye modulen og hvilken funksjonalitet den byr på.

Se opptak av webseminar!

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.