Ny modul i CIM – Chat

Som et ledd i arbeidet med CIM Connected kan vi i CIM 21.01 med glede introdusere en ny chat-modul i CIM. Med chatmodulen vil man i beredskapssituasjoner enklere kunne samhandle med alle som jobber i en hendelse.

Man vil kunne jobbe med flere kanaler åpne til samme tid; det vil si at ulike deler av organisasjonene kan jobbe i ulike rom knyttet til ulike hendelser. Chatten er også integrert med hendelsesloggen. I praksis vil hver kanal knyttet til en hendelse ha sin individuelle loggføring som blir fylt ut med innholdet fra kanalen. Det vil også være mulig å ha rom åpne rom, som ikke er knyttet til en hendelse, dette kan typisk for egen kanal for administrative avklaringer.

Dersom loggkategorier er aktivert for CIM-installasjonen, kan forhåndsdefinerte kategorier (f.eks. Viktig informasjon, Beslutning, etc.) benyttes på innslag i chatten. Det vil da være mulig å filtrere i kanalen på de kategoriene som er aktivert. Det vil opprettes unike innslag i hendelsesloggen når disse benyttes. På denne måten «loggfører» man direkte fra chat, og knytter det sammen med tilsvarende informasjon.

I tillegg til å kunne invitere brukere i CIM til en chat, vil det også være mulig å invitere organisasjonens kontakter eller andre eksterne deltakere. De vil få tilgang via nettleseren, og må autentisere seg med SMS eller e-post. Dette sikrer at ikke lenker på avveie ikke fører til uønsket tilgang til et chat-rom.

I dette webseminaret vil vi vise hvordan den nye chat-modulen fungerer.

Se opptak av webseminar her!

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.