Nye arbeidsflater i CIM

For å forenkle arbeidet med uønskede hendelser har vi utarbeidet predefinerte arbeidsflater, der kjernefunksjonaliteten knyttet til hendelseshåndtering i CIM er brakt sammen på en oversiktlig og brukervennlig måte. Informasjon om hendelsen, relevante snarveier, en ny og forbedret visning av tiltakskort samt en mer oversiktlig logg er det som møter deg som bruker på første side. Det er også mulig å se en samleside med rapporter, møter og møteplan, organisering og fokusområder.

I dette webseminaret vil vi vise hvordan de nye arbeidsflatene administreres og  eksempler på praktisk bruk under en hendelse.

Se opptak av webseminar her!

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.