Nyheter i Analyse og VTS modulene

Webseminar Nyheter i Analyse

I dette webseminaret skal vi se nærmere på ny funksjonalitet som har blitt utviklet for modulene for risiko- og sårbarhetsanalyse og sikringsrisikoanalyse i CIM (Analyse og VTS).

Se opptak av webseminar!

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.