Sikkerhet i CIM

I dette webseminaret skal vi ta for oss forskjellige aspekter av sikkerhet rundt og i beredskap- og krisestøttesystemet CIM. Vi skal se litt på hva som finnes av tilgjengelig funksjonalitet som kan benyttes for å sikre administrasjon og bruk av CIM, ut over den innebygde grunnleggende sikkerheten som er tilstede «rett ut av boksen».

Vi skal i tillegg den ytre sikkerheten i CIM også se litt på hvordan sikkerhetsmekanismene fungerer internt i verktøyet, slik at de som administrerer verktøyet vet hvordan de skal sikre at informasjonssikkerheten også ivaretas for de interne brukerne i en organisasjon.

Se opptak av webseminar!

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.