Bransjer

CIM for brann- og redningsvesen

En CIM-installasjon skreddersydd for brann- og redningsvesen. Basert på “beste praksis” fra blant andre Øvre Romerike Brann og Redning og Vågan Brannvesen. Kvalitetssikret av fagpersonell.

Brann-CIM - n CIM-installasjon med moduler og tilpasninger skreddersydd for brann- og redningsvesen, med rapportmoduler for å møte nye forskriftskrav fra 1. mars 2022.

Moduler/funksjoner:

 • ROS-analyser
 • VTS-analyser
 • Beredskapsanalyser
 • Kompetanseoversikt
 • Materielloversikt med status og sjekklister
 • Sjekklister for biler og kjøretøy
 • Avvikshåndtering
 • Varsling med logg for mottak og svar
 • Mannskapsinnkalling
 • Vaktlister
 • Møtemodul med innkalling, oppgavefordeling og automatisk møtereferat
 • Loggføring under reelle hendelser
 • Statustavler
 • Skreddersydde informasjonstavler (arbeidsflater) for de ulike stabsfunksjonene
 • Oppgavefordeling med varsling
 • Registrering av personell inn og ut av skadested
 • Mediemodul med sjekklister og maler for mediekontakt, kommunikasjonsplan, intervju og pressekonferanse
 • Mulighet for deling av relevant informasjon med andre aktører
 • After Action Review

En CIM-installasjon med moduler og tilpasninger skreddersydd for brann- og redningsvesen, med rapportmoduler for å møte nye forskriftskrav fra 1. mars 2022.


CIM det sentrale verktøyet i brannvesenets ledelse av redningsinnsatsen i Gjerdrum

Natt til 30. desember 2020 rammet et kvikkleireskred boligområdet Nystulia i Gjerdrum. 9 bygg med 31 boenheter ble tatt av skredet da et område på omkring 300 ganger 700 meter raste ut. Klokka var 04.14 da katastrofealarmen gikk på brannstasjonen: Målet var tydelig; Redde liv så effektivt og raskt som mulig.

CIM ble benyttet som det sentrale verktøyet i ledelsen av redningsinnsatsen, et arbeid som gikk over mer enn fem døgn.

Les om hvordan Øvre Romerike Brann og Redning brukte CIM i koordineringen av redningsarbeidet under Gjerdrum-skredet

CIM er det sentrale verktøyet i brannvesenets ledelse av redningsinnsatsen i Gjerdrum.
Redningsarbeidet pågikk over mer enn fem døgn. Foto: Øvre Romerike Brann og Redning

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.