Varsling og mobilisering i CIM

I en krisesituasjon er tid en kritisk faktor. Med CIM kan du med to tastetrykk sende ut forhåndsdefinert meldinger til forhåndsdefinerte mottakere på forhåndsdefinerte kanaler.

Varsling og mobilisering i CIM - CIM Desktop

Du lager enkelt maler og skjema du kan hente frem og benytte ved utsending av meldinger. Dette forenkler prosessen med å sende ut og kvalitetssikre meldingene, og er en god sjekkliste for den som skriver meldingen. Har du kritiske varslinger kan slike maler kobles til en enkelt knapp i brukerbrukergrensesnittet, og du kan sende ut varslene dine på sekunder. Vær forberedt – med CIM.

I 1975 ventet NRK fem timer med å varsle «Tretten-ulykken» i påvente av at de pårørende ble varslet. I dag vil den første publiserte informasjonen fra en hendelse sannsynligvis være på sosiale medier fra de som involvert eller i nærheten. Hvordan skal vi klare å innfri kravene til korrekt og oppdatert informasjon?

Med varsling og meldingshåndtering i CIM kan du:

 • varsle og informere ansatte, pårørende, ledelse, styre, og partnere
 • mobilsere beredskapspersonell og annet personell 
 • kalle inn eksterne ressurser
 • sende ut viktig informasjon til internt og eksternt til for eksempel kunder og leverandører
 • kalle inn til møter og telefonkonferanser

Med gode rutiner kan dette skje på minutter, all korrespondanse loggføres automatisk, og all informasjon blir tatt vare på. 

Oppdaterte varslingslister

CIM kan kobles til dine andre interne systemer. Vedlikehold og oppdateringer av varslingslister for e-post, SMS og telefon kan hentes fra andre systemer, og du trenger kun å vedlikeholde ett system. Med CIM kan du sende den samme meldingen som e-post, talemelding eller som SMS til et stort antall mennesker i løpet av kort tid via en kobling til internett.

Rask oversikt over respons

Varsling kan sendes responslenker, hvor mottaker enkelt avgir sitt svar eller respons. I CIM finner du alle tilbakemeldinger, statistikk og du kan hente ut lister hvis du trenger det. Du kan for eksempel informere og få tilbakemeldinger på mottak, kalle inn til møter og få eventuelle bekreftelser på oppmøte i ulike arbeidsgrupper, eller sende ut en velferdssjekk til ansatte eller berørte. Det finnes ulike responsalternativer, og for meldinger som sendes ut som sms, talemelding eller e-post, kan meldingsmottakeren sende svar ved hjelp av forhåndsdefinerte svaralternativ. For talemeldinger kan for svar avgis ved ulike tastetrykk. Eksempelvis kan alternativer for en mobiliseringsmelding være at tastetrykk «1» på telefonen indikerer at mottaker kan møte umiddelbart, tastetrykk «2» indikerer at mottakeren er på plass innen 3 timer, og tastetrykk «3» er et svar om at mottaker ikke er tilgjengelig.

I tillegg til inngående og utgående meldinger, kan systemet sette opp en konferansesamtale, enten umiddelbart eller til et definert tidspunkt. Oppsettet av selve samtalen loggføres som en aktivitet.

Meldingslogg

Alle meldingene ut og inn, og leveringsbekreftelser lagres i systemet. De kan kyttes til en enkelt sak eller hendelse. Slik har du full oversikt over utsendte meldinger, mottakere og status for meldinger, om de er sent, mottatt, lest, og eventuelt svart på. I meldingsloggen får du også statistikk på ulike responsverdier og oversikt over hvilke varslingslister som er benyttet.

Under en hendelse kan man etablere nye varslingslister basert på respons, for å spisse budskapet til ulike mottakergrupper.

Med CIM får du:

 • raskere og bedre informasjonsflyt
 • tidsbesparelse, når det gjelder som mest
 • større trygghet
 • raskere tilgang til ressurser
 • økt situasjonsforståelse
 • bedre håndteringsevne
 • et kostnadseffektivt verktøy som kan brukes i daglig drift, for eksempel til innkalling av ekstravakter eller under stille evakuering ved brann eller andre hendelser

Mobil tilgang uavhengig av tid og sted

CIM er tilgjengelige på alle mobile plattformer, og varsler og meldinger kan enkelt håndteres fra mobile enheter. Dette gir stor grad av fleksibilitet og hurtighet på meldingsfunksjonalitet. Forestill deg følgende; Uavhengig av tid og sted tar du opp telefonen, trykker på alarmknappen, og du har på 1-2-3 sendt ut et kritisk varsel til alle som burde ha det.

Posisjonsbasert varsling

I CIM kan du sende meldinger til brukere og kontaktpersoner – eller benytte importere mottakerlister fra andre interne systemer (LDAP, CSV, XML, XLSX/XLS støttes). Mottakere kan velge å gjøre seg synlig på kart for operatør av brukerpanelet i CIM. Både mottaker og operatør kan initiere kryptert webchat. Operatør kan benytte meldingsfunksjonaliteten i CIM til å sende informasjon til geografisk lokaliserte mottakere/grupper eller enkeltpersoner. Sammen med tilgang på ulike karttjenester og bakgrunnskart kan dette være med på å gi bedre situasjonsforståelse.

SMS Gateway med eCall

F24 tilbyr også direktekommunikasjon med kunder via SMS Gateway, som lar deg sende ut et stort antall SMS eller andre meldinger, med utgangspunkt i noe du vil kommunisere, eller handlinger brukerne dine gjør. Systemet kan brukes til nesten hva som helst. Eksempler på bruk:

 • Bekreftelser og påminnelser, timebooking, avtaler og utførte oppdrag internt og eksternt
 • Kommunikasjon, tilbud og kampanjer
 • Bestillinger, med bekreftelse til kunde og oppdateringer i leverandørs CRM-systemer
 • Verifiseringssystemer på nettsider (passord, koder og lignende)
 • Varselsystem ved feil i overvåkningsutstyr
 • Ubemannede resepsjoner
 • Mobilverifisering
 • Bookingsystemer – og varsel om forsinket avgang på fly, båt eller andre fremkomstmidler
 • Påmeldinger og påminnelser om deltagelser på møter og konferanser

Les mer om eCall her.

Trygg og unik plattform 

F24 tilby den mest robuste og sikre plattformen for varsling. Vi leverer også løsninger til bl.a nødetatene, med de krav til tilgjengelighet og sikkerhet de måtte ha. Sammen leverer vi en tjeneste med 24/7 tilgjengelighet og integrert support. «One stop shopping» for beredskap og varsling. CIMs plattform gir trygget for at dine meldinger blir levert til riktige mottakere til riktig tid med mulighet for riktig respons. De tekniske mulighetene som ligger i plattformen er unike og våre lokasjonsbaserte varslingstjenester er de eneste som kan varsle så vel i Telenors som i Telias mobilnett i Norge.

Besøk vår temaside – Alt du trenger å vite om varsling og mobilisering!

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.