CIM – på tvers av bransjer og problemstillinger

Etter over 10 år i markedet har F24, med produktplattformen CIM, arbeidet i og med flere ulike sektorer og bransjer. Felles for disse er at de ofte har stor innvirkning på omgivelsene gjennom at de jobber med kritiske funksjoner i samfunnet.

I arbeidet med å utvikle CIM har det fortløpende blitt utviklet skreddersøm, men dersom vi isolert sett ser på hendelsesforløpet av en uønsket hendelse som rammer en virksomhet er det tilsynelatende likt. Styrken i å jobbe på tvers av ulike bransjer kommer derfor godt til syne, med fokus på beste praksis. Dette har også gjort det mulig å utvikle det som blir omtalt som det nasjonale beredskapssystemet, DSB-CIM, hvor samhandlingen på tvers av de ulike samfunnsaktørene er vesentlig.

Om du ønsker å lese mer om hvem vi jobber med og noen av utfordringene de står overfor, anbefaler vi en titt på referansene våre under hver av undergruppene under.  

CIM i offentlig sektor. Redningsselskapet, båt.

Offentlig sektor

CIM er valgt som standard verktøy for beredskap og krisehåndtering i DSB (DSB-CIM), Sivilforsvaret, hos alle fylkesmenn og norske kommuner.

Olje og gass

Som den største leverandøren av krisehåndteringssystem til virksomheter innen olje og gass, støtter CIM mange av verdens ledende virksomheter i bransjen. Vi kjenner utfordringene som bransjen står overfor og har utviklet en rekke skreddersydde løsninger, som sammen gir en omfattende styringsplattform for å forberede og håndtere uønskede hendelser.

CIM - Krisehåndteringssystem til virksomheter innen olje og gass. Oljeplattform, solnedgang, hav.
CIM i transportinfrastrukturen. VY, tog

Transport

CIM har en betydelig rolle innen beredskapen innenfor samferdsel. CIM ivaretar behovet for bl.a. risikovurderinger, beredskap og sikkerhet for en rekke flyselskaper, flyplasser, havner, rederier, buss og tog ved siden av å ha en sentral rolle i det offentliges ansvar for beredskap og krisehåndtering av transportinfrastrukturen.

Energi

Kraftsektoren blir først og fremst regulert gjennom energiloven og vassdragsloven (delvis erstattet av vannressursloven) med tilhørende forskrifter og retningslinjer. Beredskapsforskriften for kraftforsyningen – BfK er med andre ord sentral.

CIM i energibransjen.

Referanser

ConocoPhillips Logo
Politiet Logo
DNB, logo
Colorline, Logo
CIM-kunde: Nordland fylkeskommune, logo
CIM-kunde: Utenriksdepartementet, logo
CIM-kunde: ATB logo
CIM-kunde: Kystverket logo
CIM-kunde: Mag logo
RESQ logo
CIM-kunde: Easy logo
Repsol logo
CIM-kunde: AkerBP logo
CIM-kunde: Hess logo
CIM-kunde: Petroleumstilsynet Logo
CIM-kunde: Helsedirektoratet logo
CIM-kunde: DSB logo
CIM-kunde: NRK logo
CIM-kunde: Agder energi logo
CIM-kunde: Bane Nor logo
CIM-kunde: Avinor logo
CIM-kunde: Vattenfall logo
CIM-kunde: Meteorologisk institutt logo
CIM-kunde: Seadrill logo
CIM-kunde: Eidsiva logo
CIM-kunde: Statens vegvesen logo
CIM-kunde: Ruter logo
CIM-kunde: Nortura logo
CIM-kunde: Eni Norge logo

PGS logo
Offb logo
CIM-kunde: Redningsselskapet logo
Innovasjon norge logo
CIM-kunde: Universitas Bergensis logo
CIM-kunde: Universitetet i Stavanger logo
CIM-kunde: Aker Solutions logo
VY logo
MolGroup logo

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.