CIM – på tvers av bransjer og problemstillinger

Etter over 10 år i markedet har F24, med produktplattformen CIM, arbeidet i og med flere ulike sektorer og bransjer. Felles for disse er at de ofte har stor innvirkning på omgivelsene gjennom at de jobber med kritiske funksjoner i samfunnet.

I arbeidet med å utvikle CIM har det fortløpende blitt utviklet skreddersøm, men dersom vi isolert sett ser på hendelsesforløpet av en uønsket hendelse som rammer en virksomhet er det tilsynelatende likt. Styrken i å jobbe på tvers av ulike bransjer kommer derfor godt til syne, med fokus på beste praksis. Dette har også gjort det mulig å utvikle det som blir omtalt som det nasjonale beredskapssystemet, DSB-CIM, hvor samhandlingen på tvers av de ulike samfunnsaktørene er vesentlig.

Om du ønsker å lese mer om hvem vi jobber med og noen av utfordringene de står overfor, anbefaler vi en titt på referansene våre under hver av undergruppene under.  

Offentlig sektor

CIM er valgt som standard verktøy for beredskap og krisehåndtering i DSB (DSB-CIM), Sivilforsvaret , hos alle fylkesmenn og norske kommuner.

Olje og gass

Som den største leverandøren av krisehåndteringssystem til virksomheter innen olje og gass, støtter CIM mange av verdens ledende virksomheter i bransjen. Vi kjenner utfordringene som bransjen står overfor og har utviklet en rekke skreddersydde løsninger, som sammen gir en omfattende styringsplattform for å forberede og håndtere uønskede hendelser.

Transport

CIM har en betydelig rolle innen beredskapen innenfor samferdsel. CIM ivaretar behovet for bl.a. risikovurderinger, beredskap og sikkerhet for en rekke flyselskaper, flyplasser, havner, rederier, buss og tog ved siden av å ha en sentral rolle i det offentliges ansvar for beredskap og krisehåndtering av transportinfrastrukturen.

Energi

Kraftsektoren blir først og fremst regulert gjennom energiloven og vassdragsloven (delvis erstattet av vannressursloven) med tilhørende forskrifter og retningslinjer. Beredskapsforskriften for kraftforsyningen – BfK er med andre ord sentral.

Referanser

Har du spørsmål knyttet til våre produkter og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.