Beredskap i CIM

Beredskap handler om å være forberedt på å møte uventede kritiske situasjoner. Når en krise inntreffer er det krevende å beholde roen og ta de riktige beslutningene. På kort tid skal du skaffe deg oversikt over hendelsen, og en rekke arbeidsoppgaver skal utføres.

CIM kalender

I ekstreme stress-situasjoner vil de færreste av oss være i stand til å vurdere og prioritere hva, hvordan og hvorfor man skal utføre sine oppgaver. Du må forberede deg, og da trenger du et spesiallaget verktøy  å støtte deg på i arbeidet!

Hva kreves av et godt verktøy for å kunne ha god beredskap?

 • Tilgjengelige beredskapsplaner, uavhengig av tid og sted
 • Gode rutiner og prosesser for å oppdatere beredskapsplaner
 • Støtte til å øke kjennskap og bevissthet i virksomheten
 • Backup-løsninger dersom hele eller deler av datanettverket er nede
 • Støtte i arbeidet med planlegging av beredskap, øving og trening, gjennomføring og evaluering
 • Tidsbesparende og kvalitetsøkende bruk av maler og sjekklister

CIM tvinger deg inn i en struktur fra planverk via varslingslister til tiltakskort, og bidrar til oversikt og systematikk i beredskapsarbeidet. Du oppdaterer beredskapsplaner, tiltakskort og varslingslister kontinuerlig, alt i samme system. Aktiviteter og øvelser planlegges, loggføres og evalueres.

Beredskapsplaner

I en krisesituasjon er det kritisk at det foreligger konkrete planer, at disse planene er kommunisert til nøkkelpersonell samt at aktuelle brukere har rask og enkel tilgang til detaljerte planer og rutiner ved behov. Alt dette uavhengig av hva klokka er og hvor i verden de befinner seg. 

Ved å legge beredskapsplanen inn i CIM er den lettere tilgjengelig for brukerne og bevisstheten økes. Det blir enklere å oppdatere planene ettersom man lærer av erfaring, og med versjons- og revisjonskontroll på planverket har du også kontroll på historikken. En gyldig plan, ett sted, tilgjengelig uansett. 

LAGE EN BEREDSKAPSPLAN? Last ned vår gratis e-bok med guide til struktur og innhold

Beredskapsøvelser og trening 

Gjennom god planlegging og gode forberedelser, som tar utgangspunkt i virksomhetens risikobilde, vil det være mulig å forberede organisasjonen på det som skal håndteres. Dette er viktig for å skape trygghet både hos den enkelte og i virksomheten.

Øvelse gjør mester! I CIM kan du planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser. En egen øvingsmodus er tilgjengelig for å skille på informasjon fra øvelser og trening og reelle kriser.

I tillegg kan du dokumentere deltagelse og kunnskap i egen kompetansebase og planlegge øving og trening basert på krav og kompetansebehov.

GJENNOMFØRE BEREDSKAPSØVELSER? Last ned vår gratis e-bok med øvelser og trening

Maler og fleksibilitet

I CIM bruker vi maler og sjekklister i høy grad, dette sparer verdifull tid. Du har selv definert situasjoner du trenger å forberede deg på å håndtere, så da vet du kanskje også noe om hvem som i det tenkte tilfellet trenger informasjon, hvilke tiltak du trenger å iverksette og hvem du må varsle/innkalle eller komme i kontakt med. Da skal du bruke minimalt med tid på dette om «det smeller». Kanskje utvikler situasjonen seg annerledes enn det du kunne forutse, og da trenger du fleksibilitet.

Med CIM får du:

 • Tilgang til beredskapsplaner og kontaktdatabase uansett tid og hvor du er
 • Økt kjennskap og bevissthet hos brukerne om kriseplaner
 • Integrasjon av kartinformasjon som kan være til hjelp i planleggingen av konkret kriseinnsats
 • Enkelhet for brukerne og mulighet for virksomheten selv til enkelt å oppdatere innholdet i planene
 • Løsninger for back-up om hele eller deler av ditt eget datanettverk er utilgjengelig
 • Støtte til virksomhetens arbeid med planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser
 • En uovertruffen støtte dersom krisen skulle intreffe

Tilgjengelighet og sikkerhet

Som leverandør av system for nasjonal sikkerhet er vi underlagt sikkerhetsloven, og har meget strenge krav for sikkerhet og tilgjengelighet. Våre løsninger driftes av F24 med støtte fra dedikert driftspartner.  Vi eier, sikrer og kontrollerer alle servere og all infrastruktur selv. CIM driftes på geografisk separerte og strengt sikrede datasentre lokalisert i Norge; ingen informasjon er lagret i en kommersiell skytjeneste. All datatrafikk mellom brukeren og CIM er kryptert.

Vi overvåker alle våre over 1000 installasjoner døgnet rundt, 365 dager i året. Vi har vakttjeneste og supporttelefon for kritiske saker døgnet rundt hele året. Vi utfører geografisk redundant daglig backup av alle data.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.