HMS og avvikshåndtering i CIM

Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer.

CIM Mobil

Hvordan rapporteres og håndteres personskade i virksomheten? Hva er konsekvensen av små og store lageravvik? Hvor raskt får ledelsen kjennskap til sikkerhetsbrudd? Og hvordan dokumenteres oppfølgingen og fordeles oppgaver i lukkingen av HMS-avvik? Godt definerte og sporbare meldingsprosesser gir et viktig fundament for å håndtere avvikene profesjonelt, og for å lære slik at risikoen kan reduseres eller unngås.

Evnen til å lære av feil øker dersom dere har et godt system og en felles HMS-kultur i virksomheten for å avdekke, melde og følge opp avvik. 

For å forebygge og forhindre at feil skjer, må du:

 • Være forberedt, vite hvilke krav som stilles, både av myndighetene og internt i virksomheten din
 • Ha en kultur for HMS og rapportering
 • Ha et godt system for rapportering, og oppfølging.
 • Inkludere registrerte avvik i risikoanalysen for virksomheten
 • Lær av dine feil, et avvik er en mulighet til å aldri gjøre samme feil igjen

Med CIM får du:

CIM har verktøy for å rapportere, følge opp, dokumentere og lukke avvik, uønskede hendelser og forbedringsforslag. Verktøyet ivaretar virksomhetens ansvar innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) på en helhetlig måte. Det gir god sporbarhet og er lett tilgjengelig for alle ansatte uansett hvor man er og uansett tid på døgnet.

Med CIM kan du lage rapporter og oversikter fra systemet. Det er enkelt å tilpasse og lage enkle og avanserte rapporter på avvikshåndteringen, og rapportene kan inneholde tekst, tallmateriale og grafiske elementer. Kvalitets- og avvikshåndteringen kan også kobles opp mot et verktøy for å utarbeide og sende ut spørreundersøkelser til enkeltpersoner eller grupper. Eksempelvis kan dette brukes i etterkant av avvikshåndteringen for å måle tilfredshet, eller for å hente inn innspill i forbindelse med en pågående prosess.

Oversikt over status på blant annet avvikshåndteringen kan publiseres på informasjonstavler. Dette bidrar til å gi helhetlig oversikt og er relevant for å prioritere aktiviteter og å definere fokus.

Dokumentasjon er viktig for læring. I CIM kan prosesser og møter som er en del av HMS- og kvalitetsarbeidet dokumenteres og distribueres gjennom en enkel og brukervennlig møtemodul. Alle møtereferater skrives i CIM og gir oversikt over deltakere, beslutninger og tildelte oppgaver. Etter hvert som oppgavene utføres, oppdateres referatet, slik at virksomheten har god oversikt over fremdrift og status.

I CIM kan du lage individuelt tilpassede møteagendaer eller ha forhåndsdefinerte maler med faste agendapunkter for å sikre enhetlig gjennomføring av møter.

Med CIM som system for HMS og avvikshåndtering får du:

 • Oversikt
 • Tidsbesparelser rundt dokumentasjon og prosess
 • Delt relevant informasjonen med organisasjonen
 • Økt kunnskap og bevissthet
 • Større trygghet
 • Enklere opplæring av nye medarbeidere
 • Klarere ansvar og rollefordeling i organisasjonen

–> HÅNDTERE AVVIK? Last ned vår gratis e-bok for å komme i gang med HMS- og avvikshåndtering nå

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.