F24 Nordics og CIM

F24 Nordics

F24 Nordics AS er et teknologiselskap med hovedkontor i Trondheim, og en del av F24-gruppen. F24 Nordics AS er videreføringen av One Voice AS, som i 2019 ble en del av F24 AG, den europeiske markedslederen innen programvareløsninger for kritisk kommunikasjon, varsling og krisehåndtering.

F24 Nordics utvikler og drifter programvareløsninger innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Selskapet har siden 2006 hatt en betydelig rolle innen nasjonal beredskap i Norge, med krisehåndteringssystemet CIM. Dette benyttes av departementer, direktorater, politi, helse, utdanningsinstitusjoner, transport, lokale og regionale myndigheter, i tillegg til en rekke større og mindre private bedrifter.

CIM i nasjonal beredskap

CIM ble utviklet basert på erfaringer fra blant annet Åsta-ulykken i 2000 og vår tids største naturkatastrofe, tsunamien i Asia i 2004. Ambisjonen var å støtte norske myndigheter med å håndtere katastrofer og kriser med potensiale for å ramme norske innbyggere innenlands og i utlandet.

CIM setter virksomheter og organisasjoner i stand til å ivareta sine verdier og omdømme før, under, og etter en uønsket hendelse. CIM er et komplett styringssystem for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, og ivaretar alle prosesser i beredskapssyklusen. CIM benyttes i dag i av offentlige og private kunder i en rekke bransjer og sektorer i mer enn 100 land. CIM er sentral i nasjonal beredskap ved kritiske samfunnsfunksjoner som energiforsyning, drivstoff, elektronisk kommunikasjon, samferdsel, helse og omsorg, nød- og redningstjeneste og ikke minst i kommunenes krisehåndtering og ledelse.

CIM benyttes også av flere ‘Blue-Chip’-selskap i krevende industrier som energi, offshore, luftfart, matproduksjon og transport.

F24 AG

F24 er den ledende leverandøren av software-as-a-service (SaaS) for varslingstjenester og krisehåndtering (FACT24) og sensitiv og kritisk kommunikasjon (eCall) i Europa. F24 tilbyr innovative løsninger som hjelper selskaper rundt om i verden til å effektivt håndtere hendelser, kriser og kritiske situasjoner. I tillegg bidrar selskapets eCall-plattform til massekommunikasjon av kritisk og konfidensiell informasjon i forretningsmiljøer.

F24 ble stiftet i 2000, og har sitt hovedkvarter i München, Tyskland. Med datterselskaper inkludert, støtter selskapet mer enn 3000 selskaper og organisasjoner i mer enn 100 land rundt om i verden, i deres arbeid med daglig kommunikasjon av kritisk og konfidensiell kommunikasjon, under uønskede hendelser og kriser. Dette gjør F24-gruppen til en av verdens ledende SaaS-leverandører for varslingstjenester og krisehåndtering, i tillegg til kritisk kommunikasjon på bedriftsmarkedet.

F24 er det første selskapet i verden til å bli sertifisert av ‘The British Standards Institution’ (BSI) for sitt integrerte informasjonssikkerhets-, og forretningskontinuitetsstyringssystem. F24 er det første, og eneste europeiske selskap listet i ‘Gartner Report’ for krise/massekommunikasjonsløsninger.

Pressekontakter:

F24 AG
Dr. Stefanie Hauer
Kommunikasjon konsern

+49 89 2323 638-0
presse@f24.com
www.f24.com

F24 Nordics
+47 40 00 19 08
nordics.mail@f24.com

Karriere

Vi er alltid på jakt etter gode hoder! Hos oss vil du jobbe sammen med engasjerte og pålitelige medarbeidere i team og alene. Vi setter pris på kvalitet og ærlighet, og mennesker som jobber sammen mot felles mål.

Se våre ledige stillinger her.

Våre partnere

Gjennom våre partnere evner vi å levere et enda bedre og mer helhetlig produkt.

Sertifiseringer

F24 Nordics AS og vårt styringssystem CIM® er ISO-sertifisert etter standardene ISO 9001 og ISO 27001

Har du spørsmål knyttet til våre produkter og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.