F24 Nordics og CIM

F24 Nordics

F24 Nordics AS er et teknologiselskap med hovedkontor i Trondheim, og en del av F24-gruppen. F24 Nordics AS er videreføringen av One Voice AS, som i 2019 ble en del av F24 AG, den ledende Software-as-a-Service (SaaS)-leverandøren for hendelses- og krisehåndtering, varsling og forretningskommunikasjon i Europa.

F24 Nordics utvikler og drifter programvareløsninger innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

CIM ble utviklet basert på erfaringer fra blant annet Åsta-ulykken i 2000 og vår tids største naturkatastrofe, tsunamien i Asia i 2004. Ambisjonen var å støtte norske myndigheter med å håndtere katastrofer og kriser med potensiale for å ramme norske innbyggere innenlands og i utlandet.

CIM i nasjonal beredskap

CIM setter virksomheter og organisasjoner i stand til å ivareta sine verdier og omdømme før, under, og etter en uønsket hendelse. CIM er et komplett styringssystem for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, og ivaretar alle prosesser i beredskapssyklusen.

CIM benyttes i dag i av offentlige og private kunder i en rekke bransjer og sektorer i mer enn 100 land. CIM er sentral i nasjonal beredskap ved kritiske samfunnsfunksjoner som energiforsyning, drivstoff, elektronisk kommunikasjon, samferdsel, helse og omsorg, nød- og redningstjeneste og ikke minst i flere kommuners krisehåndtering og ledelse.

CIM benyttes også av flere ‘Blue-Chip’-selskap i krevende industrier som energi, offshore, luftfart, matproduksjon og transport.

F24 Nordics ledergruppe

Kristin Jensen

Managing Director

Marius Røstad

Managing Director Engineering

Kristian Pettersen

Vice President Customer Success ENS/CM

Stig Stranda

Head of CIM Hosting and Support

Frode Aass

Head Of Sales and Marketing Nordics

F24 AG

F24 er den ledende leverandøren av software-as-a-service (SaaS) for varslingstjenester og krisehåndtering og sensitiv og kritisk kommunikasjon i Europa. F24 tilbyr innovative løsninger som hjelper selskaper rundt om i verden til å effektivt håndtere hendelser, kriser og kritiske situasjoner. I tillegg bidrar selskapets eCall-plattform til massekommunikasjon av kritisk og konfidensiell informasjon i forretningsmiljøer.

F24 ble stiftet i 2000, og har sitt hovedkvarter i München, Tyskland. Med datterselskaper inkludert, støtter selskapet mer enn 3000 selskaper og organisasjoner i mer enn 100 land rundt om i verden, i deres arbeid med daglig kommunikasjon av kritisk og konfidensiell kommunikasjon, under uønskede hendelser og kriser. Dette gjør F24-gruppen til en av verdens ledende SaaS-leverandører for varslingstjenester og krisehåndtering, i tillegg til kritisk kommunikasjon på bedriftsmarkedet.

F24 er det første selskapet i verden til å bli sertifisert av ‘The British Standards Institution’ (BSI) for sitt integrerte informasjonssikkerhets-, og forretningskontinuitetsstyringssystem. F24 er det første, og eneste europeiske selskap listet i ‘Gartner Report’ for krise/massekommunikasjonsløsninger.

F24 Nordics om menneskerettigheter og gode arbeidsforhold

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskererettigheter og anstendige arbeidsforhold» (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom leverandørkjeden, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon rundt dette arbeidet.

F24 Nordics AS er et teknologiselskap med hovedkontor i Trondheim, og en del av F24-gruppen. F24 Nordics utvikler og drifter programvareløsninger innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, gjennom krisehåndteringssystemet CIM.

F24 Nordics jobber aktivt med å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet, som kommer til syne gjennom vår sertifisering i henhold til ISO 9001. Vi har etabelerte policyer, retningslinjer og prosedyrer for vår drift. Dette inkluderer blant annet leverandørgodkjenning med kriterier, likestilling og diskrimineringsundersøkelse hos ansatte, etiske retningslinjer og aktsomhetsvurderinger.

Kontakt
Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan F24 Nordics arbeider med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan du ta kontakt med oss via e-post: nordics.mail@f24.com.

Din henvendelse vil bli besvart innen 3 uker etter innsendt forespørsel. Ved forespørsel om innsyn av større omfang kan svarfristen bli utvidet til 8 uker. Om det er tilfellet for din forespørsel vil dette formidles innen 3 uker etter innsendt forespørsel.

LES MER HER: Redegjørelse etter åpenhetsloven (2023-06)

Personvern, bruksvilkår og bruk av informasjonskapsler

Vi i F24 Nordics er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Personvernerklæringen og bruksvilkårene, og informasjon av cookies gjelder for alle våre nettsteder (cim-no.f24.com,  vtsanalyse.no, xpolar.no, cimkonferansen.no) og øvrige digitale tjenester som for eksempel blogg, e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer.

Vilkårene styrer alt vi gjør innen innsamling, behandling, bruk av data og dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon. Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene.

Hvis du er uenig i datapraksisene som er beskrevet i vilkårene bør du unngå å bruke våre digitale kanaler.

LES MER HER: Personvern, bruksvilkår og bruk av informasjonskapsler

F24 Nordics AS:

Adresse:
F24 Nordics, Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim

+47 40 00 19 08

Support:
+47 40 00 19 08 (08-16 man-fre)

Epost support: nordics.support@f24.com


Pressekontakter:

F24 AG
Dr. Stefanie Hauer
Kommunikasjon konsern

+49 89 2323 638-0
presse@f24.com
www.f24.com

F24 Nordics
Bjørn H Stuedal
Kommunikasjon Nordics

+47 907 67 902
+47 40 00 19 08
nordics.market@f24.com

Karriere

Vi er alltid på jakt etter gode hoder! Hos oss vil du jobbe sammen med engasjerte og pålitelige medarbeidere i team og alene. Vi setter pris på kvalitet og ærlighet, og mennesker som jobber sammen mot felles mål.

Se våre ledige stillinger her.

Våre partnere

Gjennom våre partnere evner vi å levere et enda bedre og mer helhetlig produkt.

Sertifiseringer

F24 Nordics AS og vårt styringssystem CIM® er ISO-sertifisert etter standardene ISO 9001 og ISO 27001

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.