F24 Nordics og CIM

F24 Nordics

F24 Nordics AS er et teknologiselskap med hovedkontor i Trondheim, og en del av F24-gruppen. F24 Nordics AS er videreføringen av One Voice AS, som i 2019 ble en del av F24 AG.

F24 Nordics utvikler og drifter programvareløsninger innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

F24 Nordics AS ledes av Ole-Kristian Fossheim og Marius Røstad. Ole-Kristian er Vice President Sales & Marketing / Managing Director og kontaktperson for F24s løsninger for varsling og krisehåndtering (ENS/CM). Marius er Vice President ENS/CM Solution med ansvar for utvikling, drift, support og kvalitet.

Selskapet er et heleid datterselskap av F24-konsernet og representerer konsernet i Norden.

CIM i nasjonal beredskap

F24 Nordics har siden 2006 hatt en betydelig rolle innen nasjonal beredskap i Norge, med krisehåndteringssystemet CIM, som benyttes av en rekke offentlige og private virksomheter.

CIM ble utviklet basert på erfaringer fra blant annet Åsta-ulykken i 2000 og tsunamien i Asia i 2004. Ambisjonen var å støtte norske myndigheter med å håndtere katastrofer og kriser med potensiale for å ramme norske innbyggere innenlands og i utlandet.

Ole-Kristian_Fossheim
Ole-Kristian Fossheim, Vice President Sales & Marketing / Managing Director
Marius Røstad, Vice President ENS/CM Solutions Engineering

F24 AG

F24 er Europas ledende leverandør innen Software-as-a-Service (SaaS) – vi forbereder bedriften din på å håndtere uønskede hendelser og komme styrket ut av dem. Mer enn 5500 kunder over hele verden har valgt våre digitale løsninger. F24 bidrar til at bedrifter og organisasjoner får større motstandskraft på alle områder. Våre verktøy omfatter alt fra bedriftsintern varslingstjeneste, massevarsling, nødvarsler og krisehåndtering til virksomhetsstyring, risikohåndtering og samsvarskontroll.

F24 har kunder i de fleste sektorer, som for energi, helsevesen, industri, finans, IT, turisme og luftfart, samt i en rekke offentlige organisasjoner.

Mange års internasjonal erfaring har satt oss i stand til å øke våre kunders motstandsdyktighet overfor krisesituasjoner ved hjelp av digitale løsninger.

Selskapet ble stiftet i München i 2000 der F24s hovedkontor fortsatt ligger. I dag leverer F24 støtte# til bedrifter og organisasjoner i mer enn 100 land og har over 20 kontorer i og utenfor Europa. Styret i F24 består av selskapet medgrunnlegger Christian Götz og Jörg Rahmer.

One Team – One Vision


Bli en del av suksesshistorien F24 og vær med på stake ut fremtiden vår!

Mer enn 20 års erfaring
Over 200 spesialister og programvareeksperter i F24

F24 Nordics om menneskerettigheter og gode arbeidsforhold

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskererettigheter og anstendige arbeidsforhold» (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom leverandørkjeden, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon rundt dette arbeidet.

F24 Nordics AS er et teknologiselskap med hovedkontor i Trondheim, og en del av F24-gruppen. F24 Nordics utvikler og drifter programvareløsninger innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, gjennom krisehåndteringssystemet CIM.

F24 Nordics jobber aktivt med å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet, som kommer til syne gjennom vår sertifisering i henhold til ISO 9001. Vi har etabelerte policyer, retningslinjer og prosedyrer for vår drift. Dette inkluderer blant annet leverandørgodkjenning med kriterier, likestilling og diskrimineringsundersøkelse hos ansatte, etiske retningslinjer og aktsomhetsvurderinger.

Kontakt
Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan F24 Nordics arbeider med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan du ta kontakt med oss via e-post: nordics.mail@f24.com.

Din henvendelse vil bli besvart innen 3 uker etter innsendt forespørsel. Ved forespørsel om innsyn av større omfang kan svarfristen bli utvidet til 8 uker. Om det er tilfellet for din forespørsel vil dette formidles innen 3 uker etter innsendt forespørsel.

LES MER HER: Redegjørelse etter åpenhetsloven (Oppdatert april 2024)

Personvern, bruksvilkår og bruk av informasjonskapsler

Vi i F24 Nordics er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Personvernerklæringen og bruksvilkårene, og informasjon av cookies gjelder for alle våre nettsteder (cim-no.f24.com,  vtsanalyse.no, xpolar.no, cimkonferansen.no) og øvrige digitale tjenester som for eksempel blogg, e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer.

Vilkårene styrer alt vi gjør innen innsamling, behandling, bruk av data og dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon. Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene.

Hvis du er uenig i datapraksisene som er beskrevet i vilkårene bør du unngå å bruke våre digitale kanaler.

LES MER HER: Personvern, bruksvilkår og bruk av informasjonskapsler

F24 Nordics AS:

Adresse:
F24 Nordics, Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim

+47 40 00 19 08

Support:
+47 40 00 19 08 (08-16 man-fre)

Epost support: nordics.support@f24.com


Pressekontakter:

F24 AG
Dr. Stefanie Hauer
Kommunikasjon konsern

+49 89 2323 638-0
presse@f24.com
www.f24.com

F24 Nordics
Bjørn H Stuedal
Kommunikasjon Nordics

+47 907 67 902
+47 40 00 19 08
nordics.market@f24.com

Karriere

Vi er alltid på jakt etter gode hoder! Hos oss vil du jobbe sammen med engasjerte og pålitelige medarbeidere i team og alene. Vi setter pris på kvalitet og ærlighet, og mennesker som jobber sammen mot felles mål.

Se våre ledige stillinger her.

Våre partnere

Gjennom våre partnere evner vi å levere et enda bedre og mer helhetlig produkt.

Sertifiseringer

F24 Nordics AS og vårt styringssystem CIM® er ISO-sertifisert etter standardene ISO 9001 og ISO 27001

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.