Krisehåndtering i CIM

Når det uventede skjer er det for sent å planlegge. Ingen kan hindre at kritiske situasjoner oppstår, men med god beredskap kan man begrense skadeomfanget, slik at de involverte ivaretas og at ikke virksomheten kommer svekket ut av situasjonen.

Måten du håndterer krisen på er helt avgjørende for hvor hardt den rammer din arbeidsplass. Du må reagere raskt, med riktige tiltak, til rett tid.  Håndteringen av krisen er avgjørende for hvordan virksomheten evner å komme tilbake til normalsituasjon.

Med CIM systematiserer og organiserer du rutinemessige oppgaver, slik at virksomheten din jobber målrettet og fremstår helhetlig under en uønsket hendelse. CIM er et helhetlig verktøy for krisehåndtering som ivaretar organisasjonens behov på alle nivå og gir et samlet og oversiktlig bilde av situasjonen.

God krisehåndtering 

Effektiv og god krisehåndtering forutsetter at dere som leder arbeidet har korrekt informasjon og god oversikt over situasjonen. Dere skal ta raske beslutninger og sørge for at tiltakene kommuniseres raskt til folkene som skal utføre dem, og at både media og pårørende får den informasjonen de trenger. 

CIM bistår deg i alle ledd av krisehåndteringen og hjelper deg til å reagere raskt med riktige tiltak i rett rekkefølge. 

Med CIM har du: 

  • Oversikt over beredskapsplaner og tilgjengelige ressurser
  • Muligheter for effektiv varsling og mobilisering, internt og eksternt   
  • Oppdaterte sjekklister
  • Effektiv loggføring
  • Strukturert og kvalitetssikret informasjon
  • Oppdatert situasjonsbilde
  • Rutiner og system for god pårørendehåndtering
  • Krisekommunikasjon
  • Mulighet for å rapportere myndigheter og samarbeidende virksomheter
  • Sikker lagring og behandling av data

CIM kan skreddersys for å passe til den virksomheten du jobber i og kriseledelsen kan basere alt arbeid på funksjonene og strukturen i krisestøtteverktøyet.

Planer og ressurser 

For å kunne bruke tiden din effektivt i en stresset situasjon må du ha planene dine klare, og disse må være tilgjengelig uavhengig av tid og sted. I CIM kan du lage, lagre, oppdatere, distribuere og tilgjengelig gjøre beredskaps- og kriseplaner. Med kommunikasjonsfunksjoner kan du varsle, mobilisere og informere alle involverte, også media og pårørende.

Når du har skaffet deg en oversikt over situasjonen har du en bedre formening om hvilke ressurser du trenger for å håndtere denne. I CIM kan du ha manuelle lister for interne og eksterne kontakter, og du kan kontakte de de ønsker via epost, SMS og/eller talemeldinger. Når ressursene dine er på plass, skal de vite hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det. Alt dette ivaretas i CIM.

Sjekklister og loggføring

Rutinemessige gjøremål defineres i sjekklister/tiltakskort, og gjøremål som ikke er forhåndsdefinert kan enkelt tildeles som oppgaver. Status på alle gjøremål loggføres.

I mange tilfeller vil det etter en krise være mange instanser som skal ha rapporter. Også internt vil nok ledelsen og styret kreve en oversikt over situasjonen, hva som er gjort og evt. hva som ikke er gjort i situasjonen.

For organisasjonen er det viktig å lære av en hendelse. I dette henseende er også effektiv loggføring viktig. Hva ble gjort, hvordan, når og hvorfor.

I CIM loggføres alle oppgaver og aktivitet automatisk hvis det er ønskelig, og du kan lage ferdige rapporter ut i fra egne parameter.

Informasjonstavler

En komplett logg over all aktivitet kan bli uoversiktlig å lese etterhvert som en hendelse pågår. Sentral informasjon kan lett trekkes ut av loggen og vises på informasjonstavler du selv definerer innholdet i. Med CIM designer du informasjonstavlene du trenger og tilpasser dem for ulike funksjoner i beredskapsarbeidet.

Sikker tilgang, hvor og når som helst 

De mest sentrale funksjonene i krisehåndteringen kan også håndteres fra mobile enheter som smarttelefoneller nettbrett med internettilgang.

Som leverandør av system for nasjonal sikkerhet er vi underlagt sikkerhetsloven, og har meget strenge krav for sikkerhet og tilgjengelighet. Våre løsninger driftes av F24 med støtte fra dedikert driftspartner.  Vi eier, sikrer og kontrollerer alle servere og all infrastruktur selv. CIM driftes på geografisk separerte og strengt sikrede datasentre lokalisert i Norge; ingen informasjon er lagret i en kommersiell skytjeneste. All datatrafikk mellom brukeren og CIM er kryptert

Vi overvåker alle våre over 1000 installasjoner døgnet rundt, 365 dager i året. Vi har vakttjeneste og supporttelefon for kritiske saker døgnet rundt hele året. Vi utfører geografisk redundant daglig backup av alle data.

Leter du heller etter en standardisert, integrert løsning for proaktiv krisehåndtering og beredskap? Lær mer om F24-løsningen FACT24!

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.