Risikoanalyse i CIM

Risiko er knyttet til eksistens og/eller aktivitet. Det vil si at det er risiko knyttet til det meste av det vi gjør. Det er derfor viktig å kunne identifisere de områdene hvor det er mulig og ønskelig å forsøke å redusere sannsynligheten og/eller konsekvens. 

Risiko i CIM, ipad med demo

For å kunne jobbe systematisk og målrettet med å forebygge uønskede hendelser, samt begrense skadene, er risikoanalyser og et oppdatert risikobilde viktig grunnlagsinformasjon.

Arbeidet med å kartlegge risikobildet handler om å se inn i fremtiden, og derved forsøke å forutse noe som er usikkert. Det er usikkert om hendelsen vil inntreffe og det er også usikkert om hva som blir følgene av den.

Men det som likevel er viktig med dette arbeidet, er at dette øker bevisstheten i virksomheten. Hva kan ramme dere? Vår erfaring er at økt bevissthet i seg selv kan redusere virksomhetens totale risikobilde.

–> GJENNOMFØRE RISIKOVURDERINGER? Last ned vår gratis e-bok for å lettere komme i gang

Hvordan bidrar CIM til økt risikoforståelse?

Bakgrunnen for at den enkelte virksomhet skal jobbe med risiko og risikoanalyser kan være ulik fra en annen virksomhet. For noen handler det om å innfri definerte krav, og for andre kan risikoanalyser være grunnlaget for beslutninger som angår sikkerhet og som kan inngå som en viktig del av risikostyringen i virksomheten.

CIM bidrar til:

  • At din virksomhet får et bedre situasjonsbilde. Dere får kartlagt og beskrevet risiko og initierende hendelser.
  • Dere kan iverksette tiltak for å hindre initierende hendelser og/eller å redusere risiko. Det er lettere å se ulike alternativer og løsninger med en god oversikt, og en korrekt analyse.
  • Fokus på å redusere konsekvenser dersom noe skjer. I en planleggingsfase er det lettere å identifisere ulike valg og løsninger.

CIM bidrar til:

  • Kartlegge sannsynligheten for at de uønskede hendelsene inntreffer? Du kan slik prioritere det som er viktigst.
  • Du kan rapportere risikobildet knyttet til virksomheten – til myndigheter, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, internt i eget selskap og/eller til eget styre.
  • Du kan styre virksomheten med bakgrunn i risikobildet

CIM har den nødvendige funksjonalitet for å kartlegge og beskrive den risiko som er knyttet til virksomheten, og CIM tilfredsstiller kravene i DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen.

En risikoanalyse eller risikokartlegging kan inneholde sensitiv info. Beskrivelse av mulige tiltak, både de som er på plass og de som planlegges iverksatt, er informasjon det i mange tilfeller er viktig å sikre. CIM tilbyr sikker lagring og behandling av data i våre egne datasentre som er plassert i Norge.

Kurs og workshop

F24 har høy kompetanse om risikoanalyser og det å jobbe med å etablere et relevant risikobilde, og gjennomfører kurs flere ganger i året. Viktige punkt for en risikoanalyse er å ha klare mål med gjennomføringen av analysen. Hvordan skal den danne grunnlag for beslutninger, hva skal analyseres, hvilke krav skal virksomheten etterleve – skal dere være best i klassen, eller oppfylle et minimumskrav? Hvordan skal forankring sikres for risikoprosessene? Og veldig mye mer. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller ved spørsmål.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.