Personvernernerklæring fra F24 AG

Vi ønsker deg velkommen til nettstedet vårt og setter pris på din interesse for selskapet vårt. Vi tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig og vi behandler dataene dine i samsvar med gjeldende lovbestemmelser for beskyttelse av personopplysninger, da spesielt EUs generelle personvernforordning (General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) og de landsspesifikke lovene som gjelder for vår virksomhet. I denne erklæringen informerer vi deg om behandlingen av dine personopplysninger og dine rettigheter.

Personopplysninger er informasjon som gjør det mulig å identifisere en fysisk person. Dette inkluderer spesielt ditt navn, din fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, samt din IP-adresse. Anonyme data eksisterer hvis ingen personlig referanse til brukeren kan opprettes.

Ansvarlig instans og F24 personvernombud

F24 AG
Ridlerstraße 57
80339 München, Tyskland
www.f24.com

Kontakt F24s personvernombud: dataprotection@f24.com

Dine rettigheter

Vi vil her informere deg om dine rettigheter.
Disse rettighetene er nedfelt i artikkel 15 – 22 i EUs personvernforordning (GDPR).


Dette inkluderer:

 • Rett til innsyn for den registrerte (art. 15 i EUs personvernforordning (GDPR)),
 • Retten til sletting (‘rett til å bli glemt’) (art. 17 i EUs personvernforordning (GDPR)),
 • Retten til korrigering (art. 16 i EUs personvernforordning (GDPR)),
 • Retten til dataportabilitet (art. 20 i EUs personvernforordning (GDPR)),
 • Retten til begrensning av behandlingen (art. 18 i EUs personvernforordning (GDPR)),
 • Retten til å motsette seg databehandling (Art. 21 i EUs personvernforordning (GDPR)).

For å hevde disse rettighetene, vennligst kontakt oss på: dataprotection@f24.com.

Det samme gjelder hvis du har spørsmål om databehandling i vårt firma eller ønsker å tilbakekalle et gitt samtykke. Du har også klagerett til en datatilsynsmyndighet (i Norge: Datatilsynet, www.datatilsynet.no

Rett til innsigelse

Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med innsigelsesrett: Hvis vi behandler (lagrer) personopplysningene dine for direkte markedsføring, har du rett til å motsette deg dette når som helst, uten å oppgi grunn. Dette gjelder også profilering, i den grad det er knyttet til direkte annonsering.

Hvis du motsetter deg behandlingen av personopplysninger for direkte markedsføringsformål, behandler vi ikke lenger personopplysningene dine for disse formålene. En eventuell innvending er gratis og trenger ingen spesiell form. Adresser den eventuelt, om mulig, til: F24 Marketing.

I tilfeller der vi behandler opplysningene dine for å ivareta legitime interesser, kan du når som helst motsette deg slik behandling av personlige grunner. Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan påberope oss klare grunner for behandlingen som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen skjer for å utøve eller møte juridiske krav.

Formål og juridisk grunnlag for databehandling

Behandlingen av dine personopplysninger er i samsvar med bestemmelsene i  EUs generelle personvernforordning (GDPR) og alle andre gjeldende databeskyttelsesforskrifter. Juridisk grunnlag for databehandling er spesielt resultat av art. 6 i EUs generelle personvernforordning. Vi bruker opplysningene dine til forretningsinitiering, for å oppfylle kontraktsmessige og juridiske forpliktelser, for å ivareta kontraktsforpliktelser, for å tilby produkter og tjenester og for å styrke kundeforholdet, som også kan omfatte analyser for markedsføringsformål og direkte annonsering.

Ditt samtykke til databehandling kan også gjelde samtykke i forhold til lov om databeskyttelse.Før du gir ditt samtykke, vil vi informere deg om formålet med databehandling og din angrerett.

Hvis samtykke også refererer til behandling av spesielle kategorier av personopplysninger, vil vi uttrykkelig påpeke dette for deg i samtykket. Behandling av spesielle kategorier av personopplysninger i samsvar med art. 9 i EUs generelle personvernforordning, finner bare sted hvis dette er påkrevd som følge av lovbestemmelser, og det ikke er grunn til å anta at din legitime interesse i utelukkelse av behandling har forrang.

Overføring av data til tredjeparter

Vi vil bare videreformidle dine data til tredjeparter innenfor rammen av lovbestemmelser eller etter samtykke. En overføring basert på ditt samtykke kan gjøres til de respektive leverandørene, spesielt i forbindelse med bruk av informasjonskapsler som krever samtykke. Ellers vil ikke data overføres til tredjeparter med mindre vi er forpliktet til det ved obligatoriske lovbestemmelser (overføring til eksterne organer som tilsynsmyndigheter eller rettshåndhevelsesmyndigheter) eller andre autoriserte parter. I alle fall inngår vi de nødvendige databeskyttelsesavtalene eller bruker andre egnede instrumenter som grunnlag.

Mottakere av data / mottakerkategorier

Innenfor vårt firma sørger vi for at bare de personene som trenger dem for å oppfylle sine kontraktsmessige og juridiske forpliktelser, har tilgang til dine data.

I mange tilfeller støtter tjenesteleverandører våre spesialavdelinger i å utføre sine oppgaver. De nødvendige personvernavtalene er inngått med alle våre tjenesteleverandører.

Overføring til et tredjeland / Intensjon om overføring til et tredjeland

Data vil bare bli overført til et tredjeland (utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS) hvis dette er nødvendig for å oppfylle den kontraktsmessige forpliktelsen, er lovpålagt eller du har gitt oss ditt samtykke.

Vi kan overføre dataene dine til en tjenesteleverandør eller til konsernselskaper utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet: Sveits, USA. Overholdelse av databeskyttelse er sikret ved en tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen (Sveits) eller inngåelse av EUs standardavtaleklausuler om databeskyttelse basert på modellen til EU-kommisjonen.

Datalagringstid

Vi lagrer dataene dine så lenge det er nødvendig for det respektive behandlingsformålet. Vær oppmerksom på at andre krav om datalagring kan medføre at data må lagres lenger. Dette gjelder spesielt kommersielle eller skattemessige lagringsforpliktelser (f.eks. organisasjonsnummer, etc.).

Hvis det ikke er andre lagringsforpliktelser, blir dataene rutinemessig slettet når formålet med lagringen er oppnådd. I tillegg kan vi beholde data hvis du har gitt oss tillatelse til det, eller hvis juridiske tvister oppstår, og vi bruker bevis innen lovbestemte foreldelsesperioder på opptil tretti år. Den vanlige foreldelsesperioden er tre år.

Sikker overføring av dine data

For å beskytte dataene som er lagret av oss mot utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang fra uvedkommende, bruker vi passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Sikkerhetsnivåene blir kontinuerlig kontrollert i samarbeid med sikkerhetseksperter og tilpasset nye sikkerhetsstandarder. Datautvekslingen fra og til nettstedet vårt er alltid kryptert. Vi tilbyr HTTPS som overføringsprotokoll for nettstedet vårt, i hvert tilfelle ved hjelp av gjeldende krypteringsprotokoller. I tillegg tilbyr vi brukerne innholdskryptering for kontaktskjemaer og applikasjoner. Bare vi kan dekryptere disse dataene. Det er også mulig å bruke alternative kommunikasjonskanaler (f.eks. post).

Plikt til å oppgi dataene

Ulike personopplysninger er nødvendige for å opprette, gjennomføre og avslutte forpliktelsen og oppfylle de tilknyttede kontraktuelle og juridiske forpliktelsene. Det samme gjelder bruken av nettstedet vårt og de forskjellige funksjonene det tilbyr.

Vi har oppsummert detaljene for deg i punktet ovenfor. I visse tilfeller må data også samles inn eller gjøres tilgjengelig på grunnlag av lovbestemmelser. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å behandle forespørselen din eller å utføre den underliggende forpliktelsen uten å oppgi disse dataene.

Kategorier, kilder og opprinnelse til data

Konteksten avgjør hvilke data vi behandler. Dette avhenger av om du bestiller online eller skriver inn en henvendelse i kontaktskjemaet vårt, om du sender oss en søknad eller sender inn en klage. Vær oppmerksom på at vi også kan gjøre informasjon tilgjengelig separat på et passende sted for spesielle behandlingssituasjoner, f.eks. når du laster opp søknadsdokumenter eller gjør en kontaktforespørsel.

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn og behandler følgende data:

 • Navnet på internett-leverandøren
 • Informasjon om nettstedet du besøker oss fra
 • Nettleser og operativsystem brukt
 • IP-adressen tildelt av din internett-leverandør
 • Forespurte filer, overført datavolum, nedlastinger / fileksport
 • Informasjon om nettsidene du besøker på nettstedet vårt, inkludert dato og klokkeslett
 • Av hensyn til teknisk sikkerhet (spesielt for å forhindre forsøk på å angripe webserveren vår)

disse dataene lagres i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav F i EUs personvernforordning (GDPR).

I tillegg kan vi bruke IP-adressen din til å samle inn posisjonen din, som imidlertid på grunn av samlingen av IP-adressen din i forkortet form ikke avslører din eksakte geografiske plassering, men bare landet du henter tilbudet fra.

I forbindelse med en kontakthenvendelse samler vi inn og behandler følgende data:

 • Overskrift
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Kontaktinformasjon
 • Bedrift / organisasjon
 • Melding

I forbindelse med en demohenvendelse samler vi inn og behandler følgende data:

 • Overskrift
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Kontaktinformasjon
 • Bedrift / organisasjon

I sammenheng med en støtteforespørsel samler vi inn og behandler følgende data:

 • Overskrift
 • Fornavn
 • Etternavn
 • ID
 • Kontraktspartner

Kontaktinformasjon

Bedrift / organisasjon

Kontaktmelding

I sammenheng med nedlasting av en brukerrapport/et casestudie samler og behandler vi følgende data:

 • Overskrift
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Kontaktinformasjon
 • Bedrift / organisasjon

I sammenheng med nedlasting av whitepaper samler vi inn og behandler følgende data:

 • Overskrift
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Kontaktinformasjon
 • Bedrift / organisasjon

I sammenheng med et skjema for webseminar samler vi inn og behandler følgende data:

 • Overskrift
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Kontaktinformasjon
 • Bedrift / organisasjon

I sammenheng med et hendelsesskjema samler vi inn og behandler følgende data:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Epostadresse
 • Telefonnummer

Når du registrerer deg for F24 News, samler vi inn og behandler følgende data:

 • Overskrift
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Epostadresse
 • Bedrift / organisasjon

Automatiserte prosesser

Vi bruker ikke automatiserte behandlingsprosesser for beslutninger.

Lenker til andre leverandører

Nettstedet vårt inneholder også – tydelig gjenkjennelige – lenker til nettsteder til andre selskaper. Så langt det er lenker til nettsteder til andre leverandører, har vi ingen innflytelse på innholdet. Derfor kan vi ikke ta ansvar tas for dette innholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på disse sidene. På tidspunktet for lenking ble de lenkede sidene sjekket for mulige lovovertredelser og mulige lovbrudd. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på tidspunktet for lenking. Imidlertid er permanent overvåking av innholdet på de lenkede sidene urimelig uten konkrete bevis for lovbrudd. Ved varsel om lovbrudd, vil slike lenker bli fjernet umiddelbart.

Informasjonskapsler / brukerprofiler / websporingsprosedyrer (art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR / art. 6 para. 1 lit. en EU GDPR med samtykke)

Når du besøker dette nettstedet, samles det inn informasjon. Denne informasjonen kan brukes til å identifisere datamaskinen din og dens nettleserprogram eller mobile enheter som du bruker til å surfe på Internett. Dette gjøres ved installasjon av informasjonskapsler, såkalte «cookies».

Våre Internett-sider bruker såkalte cookies flere steder. De tjener til å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på av nettleseren lokalt på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å analysere hvordan besøkende bruker nettstedene våre. På denne måten kan vi utforme innholdet på nettstedet i henhold til den besøkendes behov. I tillegg gjør cookies oss i stand til å måle effektiviteten til en bestemt annonse og få den plassert avhengig av for eksempel brukerens tematiske interesser. De fleste av informasjonskapslene vi bruker er såkalte “økt-cookies”. Disse slettes automatisk etter besøket. Permanente informasjonskapsler slettes automatisk fra datamaskinen din etter at de utløper (vanligvis etter seks måneder), eller hvis du sletter dem selv før de utløper. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Imidlertid kan du vanligvis endre innstillingene i nettleseren din hvis du foretrekker å ikke sende informasjonen. Du kan fortsatt bruke tilbudene på nettstedet vårt uten begrensninger (unntak: konfiguratorer).

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. I tillegg bruker vi informasjonskapsler som gjør det mulig for oss å analysere hvordan brukerne bruker nettstedene våre. På denne måten kan vi designe innholdet etter de besøkendes behov. I tillegg gjør cookies oss i stand til å måle effektiviteten til en bestemt annonse og få den plassert avhengig av for eksempel brukerens tematiske interesser. Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres til nettstedet vårt. Derfor har du som bruker også full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Du kan deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Videre kan informasjonskapsler som allerede er angitt, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere.

Merk: Hvis du deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler, kan det hende at ikke alle funksjonene på nettstedet vårt er fullt brukbare.

Vi ønsker å skreddersy innholdet på våre nettsteder så presist som mulig etter dine interesser og på denne måten forbedre tilbudet ditt for deg. For å identifisere brukspreferanser og spesielt populære områder på nettsteder, bruker vi følgende analyseverktøy (er):

Tekniske informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er nært knyttet til besøket på nettstedet og garanterer en normal bruk av nettstedet. Disse lar oss blant annet registrere innstillingene dine (språkvalg eller skriftstørrelse som brukes), oppdage datamaskinen eller mobilenheten når en ny forbindelse opprettes, og administrere en nettleserøkt (En kontinuerlig tilkobling til området gjennom datamaskinen din. Data er beskyttet under hele nettleserøkten). De brukes også til statistiske formål for å forbedre tjenesten og besøkendes bruk av nettstedet.

Google Analytics Universal

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruker informasjonskapsler («cookies»), tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, og lar oss analysere bruken av nettstedet. Informasjonen om besøket ditt som samles inn av informasjonskapselen, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Hvis dette nettstedet har aktivert IP-anonymisering, forkorter Google først IP-adressen din i EU-land eller i andre stater som har undertegnet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Full IP-adresse vil bare bli overført til en Google-server i USA og forkortet der i unntakstilfeller. Google vil bruke informasjonen som er samlet inn på vegne av nettstedsoperatøren for å evaluere din bruk av nettstedet, for å samle rapporter om dine aktiviteter på dette nettstedet og for å tilby ytterligere tjenester til nettstedsoperatøren knyttet til bruk av nettstedet og Internett-bruk. Google vil under ingen omstendigheter knytte IP-adressen som overføres av nettleseren din innenfor driften av Google Analytics med andre Google-data.

Du kan forhindre at informasjonskapsler blir installert ved å angi tilsvarende innstillinger i nettleserprogramvaren. Vær imidlertid oppmerksom på at i dette tilfellet kan det hende du ikke kan bruke hele funksjonen på dette nettstedet i sin fulle grad.

Du kan også forhindre at Google registrerer og behandler data relatert til nettstedsbesøket ditt (inkludert IP-adressen din) generert av informasjonskapslene ved å laste ned og installere nettleserprogrammet fra følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informasjonskapsler brukt til markedsføringsformål

Dette er informasjonskapsler som er installert på nettstedet for å gi deg innhold og tilbud skreddersydd for de preferansene som kan utledes fra informasjonen på de besøkte nettstedene (for eksempel et besøk til en side på dette nettstedet).

Google Google Ads

På grunnlag av vår legitime interesse bruker vi Google Marketing Services online annonseringsprogram “Google Ads”.

Nettstedet vårt bruker Google Conversion Tracking. Hvis du har kommet til nettstedet vårt via en annonse presentert av Google, lagrer Google Ads en informasjonskapsel på datamaskinen din. Cookien for konverteringssporing angis når en bruker klikker på en Google-presentert annonse. Disse informasjonskapslene mister gyldigheten etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besøker bestemte sider på nettstedet vårt og informasjonskapselen ikke har utløpt, kan vi og Google gjenkjenne at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden. Hver Google Ads-kunde mottar en unik informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan ikke spores gjennom annonsørenes nettsteder. Informasjonen som samles inn ved hjelp av informasjonskapselen brukes til å generere konverteringsstatistikk for annonser der det er valgt konverteringssporing. Kunder får beskjed om det totale antallet brukere som klikket på annonsen deres og ble omdirigert til en side for konverteringssporing. Imidlertid mottar de ingen informasjon som personlig identifiserer brukere.

Nettstedet vårt integrerer funksjonene i Google Ads. Google Ads lar oss vise annonser i både søkemotorresultatene i Google og Google Network. Google Ads angir bestemte søkeord som bare vil vise en annonse i Googles søkemotorresultater når søkemotoren utfører et søkeordrelatert søk. I Google-nettverket distribueres annonsene gjennom en algoritme til søkeordrelevante Internett-sider. Google Ads er; Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hvis du ikke ønsker å delta i sporing, kan du nekte den nødvendige innstillingen for en informasjonskapsel – for eksempel via en nettleserinnstilling som vanligvis deaktiverer den automatiske innstillingen av informasjonskapsler eller stille nettleseren din til å blokkere informasjonskapsler fra domenet “googleleadservices.com ”. Vær oppmerksom på at du ikke kan slette opt-out cookies så lenge du ikke vil registrere måledata. Hvis du har slettet alle informasjonskapslene dine i nettleseren, må du angi den aktuelle opt-out-informasjonskapselen igjen.

Googles remarketingfunksjon når personer som allerede har besøkt nettstedet vårt. Dette gjør at vi kan presentere våre annonser for målgrupper som allerede er interessert i produktene eller tjenestene våre.

Google Tag Manager

I tillegg bruker vi “Google Tag Manager” for å integrere Google analyse- og markedsføringstjenester på nettstedet vårt og for å administrere disse tjenestene. Googles Tag Manager er en løsning som lar oss administrere nettstedskoder via et brukergrensesnitt. Tag Manager-verktøyet, som implementerer koden, er et informasjonskapselfritt domene og samler ikke inn personlige data. Verktøyet utløser imidlertid andre koder som under visse omstendigheter kan samle inn data. Google Tag Manager har ikke i seg selv tilgang til disse dataene. Hvis deaktivering av domenenavn eller informasjonskapselnivå er utført, vil dette gjelde alle sporingskoder implementert av Google Tag Manager. For mer informasjon se tjenestens retningslinjer for bruk.

For mer informasjon om Googles databruk i markedsføringsøyemed, besøk følgende nettstedskart: www.google.com/policies/technologies/ads. Googles personvernerklæring finner du på: www.google.com/policies/privacy

Hvis du vil motsette deg interesserelatert annonsering fra Google Marketing Services, kan du bruke innstillings- og fravalgsalternativene som tilbys av Google på: http://www.google.com/ads/preferences.

Pardot Marketing Automation System (“Pardot MAS”)

F24 bruker en programvare, Pardot Marketing Automation system, for å analysere bruken en besøkende har på våre nettsider. I tillegg bruker vi Pardot MAS til å sende ut nyhetsbrev til dere som abonnerer på det.

Når du besøker våre nettsider, registreres din klikkbane i Pardot og det blir opprettet en individuell brukerprofil ved hjelp av et pseudonym. For å få til dette brukes det informasjonskapsler som tillater gjenkjenning av din nettleser. Du kan når som helst deaktivere din pseudonyme brukerprofil ved å konfigurere nettleseren din slik at informasjonskapsler fra domenet «pardot.com» ikke godtas. Dette kan imidlertid resultere i noen begrensninger i funksjonene og brukervennligheten på nettsidene våre.

For å gi deg et tilbud eller produktinformasjon som er så interessant som mulig, og i den grad du samtykker til det, er det mulig å slå sammen dine personlige data med dataene til din pseudonyme brukerprofil via informasjonskapslene. Et eksempel på dette er hvis du bestiller et nyhetsbrev eller fyller ut et skjema og dermed legger inn personlig informasjon. Du kan når som helst ta kontakt med oss på dataprotection@f24.com for å fjerne denne bruken av dine personlige opplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Nyhetsbrevene våre inneholder såkalte webbeacons. Disse gir oss tilbakemelding på om du for eksempel åpner og leser e-post og klikker på lenker i nyhetsbrevet. Vi bruker dette til å gjøre innholdet i nyhetsbrev og nettsidene våre mer relevant og interessant for deg.

Sosiale plugins for sosiale nettverk

Vi bruker plugins for sosiale medier på nettstedet vårt. Plugins er små programmer eller programpakker som kan brukes til å redigere og utvide programvare i tråd med personlige behov.

De grunnleggende versjonene av applikasjoner, som nettlesere, programmer for behandling av grafisk innhold eller programmer for avspilling av medier, som brukerne trenger, kan kjøres.

Nettstedet vårt inneholder lenker til våre sosiale medieprofiler på følgende sosiale medier:

 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • YouTube, en tjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA,
 • LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA
 • Xing SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland
 • Google+, en Google Inc.-tjeneste, 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Når du besøker nettstedet vårt og bruker en av de sosiale pluginene som er inkludert på nettstedet, vil nettleseren din opprette en direkte forbindelse til det sosiale medienettverkets server. Dette gir nettverket informasjon om at du har besøkt nettstedet vårt ved hjelp av IP-adressen din og klikket på lenken. Hvis du klikker på en lenke til et nettverk mens du er logget på kontoen din med det nettverket, kan innholdet på nettstedet vårt kobles til profilen din med nettverket. Dette betyr at nettverket direkte kan koble ditt besøk på nettstedet vårt til brukerkontoen din, og dermed gi oss dine personlige data som navn, e-postadresse, sted, venneliste og profilbilde. Disse dataene lar oss tilby visse funksjoner på nettstedet vårt. Hvis du vil forhindre dette, bør du logge av før du klikker på slike lenker. En kobling vil definitivt finne sted hvis du logger deg på det aktuelle nettverket etter å ha klikket på lenken.

Hvis du er logget på et sosialt nettverk via brukerkontoen din når du besøker nettstedet vårt, kan den aktuelle leverandøren også registrere besøket til nettstedet til brukerkontoen din. Hvis du kommuniserer med en plugin, vil den tilsvarende informasjonen også sendes direkte til den aktuelle operatørens tjenester i USA, hvor den blir lagret. Informasjonen vil også bli publisert på det aktuelle sosiale nettverket via brukerkontoen din og vises for kontaktene dine.

Selv om du ikke er logget på plugin-leverandørens nettverk når du besøker nettstedet vårt, kan dataene som samles inn av programtilleggene, under visse omstendigheter, tilordnes din tilsvarende brukerkonto. Plugins installerer en informasjonskapsel med en identifikator hver gang nettstedet besøkes. Siden nettleseren din overfører denne informasjonskapselen til den aktuelle leverandørens server hver gang du kobler deg til serveren, kan sosiale nettverk, i teorien, bruke denne informasjonen til å lage en profil som viser hvilket nettsted brukeren som identifikatoren gjelder, besøkte. Det kan da være mulig å tilordne identifikatoren – for eksempel når brukeren senere logger på leverandøren – til en person.

Utover dette kan du bruke alternativet «Blokkér informasjonskapsler fra tredjeparter» i nettleserinnstillingene dine for å forhindre at nettleseren din sender informasjonskapsler til den aktuelle sosiale nettverksserveren. Hvis du bruker denne innstillingen, kan det under omstendigheter være slik at programtillegg, i tillegg til andre funksjoner på tvers av andre leverandører, ikke lenger fungerer.

For mer informasjon om formålet og omfanget av datainnsamling og om videre behandling og bruk av dine personlige data, se den aktuelle leverandørens personverninformasjon. Den inneholder også mer detaljert informasjon om korresponderende rettigheter og innstillingsalternativer for å beskytte personvernet ditt, samt om rettighetene dine til å motsette deg opprettelsen av brukerprofiler:

 • http://www.facebook.com/policy.php
 • https://twitter.com/en/privacy
 • https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=de
 • https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • https://privacy.xing.com/en

Kontaktformular / Kontakt på e-post (Art. 6 par. 1 bokstav a, b EUs GDPR)

Det er et kontaktskjema på nettstedet vårt som kan brukes til elektronisk kontakt. Hvis du skriver til oss ved hjelp av kontaktskjemaet, behandler vi informasjonen du oppgir i kontaktskjemaet for å kontakte deg og svare på spørsmål og forespørsler. Her overholdes prinsippet om dataøkonomi og minimering av data, ved at du bare trenger å oppgi dataene som vi absolutt trenger for å kontakte deg. Dette er e-postadressen din og selve meldingsfeltet. I tillegg behandles IP-adressen din av tekniske årsaker og for juridisk beskyttelse. Alle andre data er frivillige felt og kan legges inn valgfritt (f.eks. for mer individuelle svar på spørsmålene dine).

Hvis du kontakter oss via e-post, behandler vi personopplysningene i e-posten utelukkende med det formål å behandle din henvendelse. Hvis du ikke bruker de tilbudte skjemaene for å kontakte oss, vil ingen ytterligere data bli samlet inn.

Nyhetsbrev / F24 News (Art. 6 para. 1 lit. en EUs GDPR)

Du kan abonnere gratis på våre nyhetsbrev via våre nettsider (F24 News), ved å registrere din e-postadresse og ditt navn. Nyhetsbrev vil da bli sendt personlig til deg. Vi ivaretar prinsippet om dataminimering som innebærer at vi begrenser mengden innsamlede personopplysninger til det som er nødvendig for å realisere innsamlingsformålet, da bare e-postadressen og eventuelt navnet, for personlige nyhetsbrev, er obligatorisk felt i våre skjema. Av tekniske årsaker og for juridisk beskyttelse behandles også IP-adressen din når du bestiller nyhetsbrevet. Vi bruker «double opt-in» for å sende nyhetsbrev på e-post. Double opt-in betyr at du bare vil motta nyhetsbrev og informasjon på e-post fra oss hvis du på forhånd har uttrykkelig bekreftet at vi skal aktivere nyhetsbrevtjenesten for deg. Vi sender deg derfor en e-post der vi ber deg om å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrev fra oss.

Selvfølgelig kan du når som helst si opp ditt abonnement ved å trykke på avmeldingslenken som ligger i nyhetsbrevene og dermed tilbakekalle ditt samtykke. Du har også tilsvarende avmeldingsmulighet via vår nettside.

Demo Request, Support Request, User Report & Whitepaper Download, Event form, Web Seminar Form

På nettstedet vårt tilbyr vi deg muligheten til å sende oss en demo-forespørsel eller en supportforespørsel, å laste ned våre rapporter eller whitepapers eller å sende deg dokumentasjon på webseminaret. Dataene som legges inn for å utføre den respektive handlingen vil bli behandlet utelukkende med det formål å utføre den respektive handlingen initiert av deg. Ved å gjøre dette tar vi hensyn til prinsippet om dataminimering ved bare å be deg om de dataene som er helt nødvendige for å utføre den respektive handlingen. Av tekniske årsaker så vel som for juridisk beskyttelse, blir IP-adressen din alltid lagret under de respektive handlingene. Med mindre du gir oss den obligatoriske informasjonen som kreves, kan vi dessverre ikke utføre handlingen. Du kan imidlertid bruke våre alternative kommunikasjonskanaler, men hvis du bare gir oss obligatorisk informasjon, vil du ikke lide juridiske ulemper.

Personvernregler for webinarer med GoToWebinar

For å kjøre webinarer over Internett bruker F24 GoToWebinar-programvareløsningen fra LogMeIn, Inc. 333 Summer Street, Boston, MA 02210 USA. LogMeIn, Inc. er ansvarlig for denne tjenesten og tilhørende databehandling. Personvernreglene til LogMeIn finner du her: https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance

For å fullføre webseminaret vil vi sende påloggings- eller kundeinformasjonen din til LogMeIn, Inc. Dine data blir behandlet på grunnlag av ditt samtykke (artikkel 6 (1a) i GDPR). For implementeringen av webseminaret vil det bli etablert en kryptert forbindelse mellom deg og arrangøren av webseminaret. Webinarene registreres regelmessig for å bli lagt ut på F24-nettsteder for senere visning. Spørsmål og svar gitt av deltakerne under seminaret blir også spilt inn og spilt på nytt når du henter ut webseminaret senere. Under og etter webseminaret samles det inn statistikk. Hvis du deltar i et webseminar, vil vi i tillegg til din lidentitet, motta informasjon om kursets varighet, interesse for webseminaret, spørsmål stilt eller spørsmål i forbindelse med videre kundebehandling eller for å forbedre brukeropplevelsen.

Annonsering til eksisterende kunder (Art. 6 para. 1 lit. f EUs GDPR)

F24 AG er interessert i å opprettholde kundeforholdet til deg og sende deg informasjon og tilbud om våre produkter / tjenester (spesifisere reklameformål). Derfor behandler vi dataene dine for å sende deg relevant informasjon og tilbud på e-post. Hvis du ikke ønsker at vi gjør dette, kan du når som helst motsette deg bruken av dine personlige data for direkte markedsføring. Dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til direkte markedsføring.

Hvis du legger inn en innsigelse, behandler vi ikke lenger dataene dine for dette formålet. Innvendingen kan gjøres gratis og uten begrunnelse, og sendes på e-post til F24 Marketing eller per post til F24 AG, Ridlerstrasse, 80339 München, Tyskland.

Utfyllende merknad angående datasikkerheten til nettstedet vårt, vår databehandlingsinfrastruktur og våre programvare produkter: Sikkerhetsprinsipper som ikke bare gjelder behandling av personopplysninger via nettstedet vårt

Gjennom nettstedet vårt har du også muligheten til å kjøpe produkter. I denne forbindelse vil vi i tillegg til vår produktinformasjon gjøre oppmerksom på sikkerhetsprinsippene våre, som vi vanligvis bruker i driften av nettstedet vårt, samt vår databehandlingsinfrastruktur og som også gjelder for våre produkter:

Beskyttelse av din personlige informasjon har svært høy prioritet, og vi implementerer til enhver tid passende datasikkerhetstiltak for å ivareta sikkerheten og konfidensialiteten til informasjonen din på best mulig måte.

Vi har gode tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak på plass som beskytter all lagret personlig informasjon om våre ansatte, kunder og leverandører mot utilsiktet eller bevisst manipulering, tap eller ødeleggelse og fra tilgang fra uvedkommende. Våre sikkerhetsnivåer overvåkes kontinuerlig i samarbeid med sikkerhetseksperter, og oppdateres for å innlemme nye sikkerhetsstandarder. Systemene våre er beskyttet av kontinuerlig oppdaterte virusscannere og brannmurer Kryptering brukes til å beskytte all data som overføres til F24 via Internett.

Vi garanterer at vi har tatt alle nødvendige forholdsregler for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang og misbruk. Systemet er sikret ved hjelp av antivirusskannere og brannmurer som kjøres og oppdateres kontinuerlig. I tillegg er all informasjon som overføres til F24 over Internett, SSL-kryptert. Vi overholder alle interne og eksterne databeskyttelsesforskrifter (BDSG, TDG, konfidensialitetsavtaler) samt alle særskilt avtalte ordninger.

Som leverandør av applikasjonstjenester setter vi IT / telekommunikasjonsinfrastrukturer og deres smidige drift i fokus for vår kvalitetsstyring. F24 løsninger opererer derfor på en omfattende sikkerhets- og backup-strategi; Redundans er hjørnesteinen i hele prosesskjeden, og er innebygd i alle våre systemkomponenter som er involvert i meldings- og varslingsprosesser og i alle infrastrukturelementer. Dette garanterer at tjenestene våre har en tilgjengelighetsgrad på 99,99%, selv der vedlikehold kreves eller feil oppstår, og sikrer at de høye sikkerhetsstandardene som gjelder for vår virksomhet blir oppfylt.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.