Media- og krisekommunikasjon i CIM

Når krisen er et faktum, opplever de fleste kommunikasjonsmedarbeidere, at man har tilgang på altfor lite informasjon. Mediepresset er enormt, og mediene forventer klare og presise svar umiddelbart. For å møte disse forventningene og følge virksomhetens mål og strategier, er det viktig å være forberedt og opptre så strukturert og korrekt som mulig.

Vær forberedt 

Med CIM kan virksomheten din utvikle og vedlikeholde sine kommunikasjonsstrategier og -planer, og koble dem med sjekklister og prosedyrer. Du får oversikt og mulighet tilenhetlig håndtering,  både til hverdags , og  under en krise eller uønsket hendelse. CIM er et effektivt verktøy for loggføring av henvendelser fra media, både daglig og ved kriser. Verktøyet skaper en god oversikt for oppfølging og prioritering, slik at man kan utnytte ressurser best mulig.

CIM har verktøy for signaldeteksjon/medieovervåkning gjennom integrerte løsninger som Mbrain (Opoint) og Retriever, både trykte og digitale medier.

CIM er laget som et samhandlingsverktøy under kriser. Det er viktig at kommunikasjonsavdelingen benytter samme verktøy som kriseledelsen, krisestab, HR-avdeling og salgs- og markedsavdelingen.

Med CIM kan du starte arbeidet på sengekanten og delta virtuelt eller gjennom telefonkonferanse. Som leder av kommunikasjonsavdelingen kan du i CIM delegere arbeidsoppgaver, rapportere status på arbeidet og oppdatere kriseledelsen på utviklingen i media.

Full oversikt

I CIM har du full oversikt over daglige henvendelser gjennom modulen Medielogg. Du har henvendelsene samlet og du kan svare direkte i systemet. All innkommende og utgående aktivitet loggføres automatisk. Du kan prioritere, delegere og følge opp saker. Det er ofte også hensiktsmessig å ha kommunikasjonskalenderen i CIM, slik at du ved en krise vet  hvilke øvrige aktiviteter som er planlagte. Da er det enklere å  ta veloverveide valg om å eventuelt stoppe eller pause kampanjer eller aktiviteter.

Du kan ved rollestyring gi hele eller deler av resten av organisasjonen tilgang til hele eller deler av informasjonsbildet.

Presseregister og budskapsdatabank

Når virksomheten din bruker medieloggen i den daglige mediehåndteringen, lager CIM et strukturert register av redaksjoner og journalister med nødvendig kontaktinformasjon. Dermed har virksomheten et godt utgangspunkt for å forenkle fremtidig registrering, og gjør at du kan være målrettet i din kommunikasjon. I tillegg kan virksomheten din utarbeide og lagre en budskapsdatabank med talepunkter og offisielle uttalelser for bruk når situasjonen tilsier det.

I en krise vil det være nyttig å ha forhåndsdefinerte uttalelser fra for eksempel ledelsen lett tilgjengelige for kommunikasjonsstaben. 

Med CIM får du:

  • Oversikt over daglige henvendelser med oppfølgingsbehov
  • Et verktøy for utvikling og vedlikehold av krisekommunikasjonsplaner
  • Oppdatert planverk og gode rutiner
  • Oppdatert kontaktregister for hele virksomheten og pressekontakter
  • Tilgjengelig budskapsdatabank
  • Oversikt over kommunikasjonsaktivitetene, i det daglige og under hendelser
  • Et effektivt verktøy for informasjon og kommunikasjon med interessenter

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.