Personell og pårørendehåndtering i CIM

Når en organisasjon blir rammet av en hendelse som involverer menneskers liv og helse vil dette forsterke behovet for registrering og informasjonskontroll.

Pårørende under en krise har et stort informasjonsbehov, og er desperate etter å få vite hvordan deres nærmeste har det. De er i en fase preget av sjokk, og mange berørte vil oppleve en følelse av lammelse, indre kaos og uvirkelighet. 

I en tidlig fase av en krise er det gjerne kaotisk, og det finnes ofte lite og upresis informasjon. Med riktige verktøy og gode rutiner kan pårørendehåndtering gjennomføres på en profesjonell måte. 

Vær forberedt 

Mange organisasjoner mangler systemer og rutiner for håndtering av pårørende og andre rammede når krisen inntreffer. Organisasjonen trenger ikke være stor for å ha egne ansatte som har håndtering av pårørende som spesialfelt. Både størrelsen på organisasjonen og hendelsen vil avgjøre hvor mange personer som vil ha dette som sitt arbeidsområde.

I dagens mediebilde flyter informasjon raskt. Berørte og rammede har ofte tilgang til bilder og annen informasjon i sosiale medier og på nett før virksomheten har etablert sin kriseorganisasjon. Det bør derfor være gode rutiner for å produsere og kvalitetssikre informasjon til berørte og rammede. Dette kan være informasjon av praktisk art, men viktigst av alt; informasjon om deres nærmeste og situasjonen.

Uavhengig av størrelsen på hendelsen er det hensiktsmessig å ha et sted hvor pårørende kan møte opp og få informasjon direkte fra organisasjonen. Ulike grupper av rammede vil ha behov for forskjellig informasjon og oppfølging. I kaotiske situasjoner som kriser ofte er, er det viktig å ha verktøy som hjelper organisasjonen å samle inn og strukturere alle henvendelser fra personer som føler seg berørt av hendelsen. Det forventes mer av organisasjoner under kriser enn i daglig drift.

Med CIM får du:

  • oversikt over ansatte og deres pårørende
  • oversikt over berørte og rammede
  • bedre kommunikasjon og informasjonsflyt, internt og eksternt
  • mer tid til berørte og rammede
  • mulighet til å chatte på kryptert kanal via smarttelefon
  • mulighet til å be om berørte og andres posisjon, for å vite nøyaktig hvor de befinner seg
  • mulighet til å eksportere og utveksle lister over berørte og rammede
  • en mulighet til å gjøre den viktige og langsiktige oppfølgingen av berørte personer under kriser
  • Mulighet til å integrere med politiets system for registrering av savnede personer (DIR)

Sikkerhet i hverdagen

I en stadig mer internasjonal verden er ansatte, studenter og andre relevante relasjoner spredd rundt om i ulike land og verdensdeler  og enten de er på reise eller har fast bopel i utlandet utsettes de forstadig større risiko. Som ansvarlig virksomhet må du sørge for sikkerheten til dine, uansett hvor i verden de befinner seg.

Om man blir utsatt for jordskjelv, tsunami, terror eller plutselig befinner seg i et område med høy risiko, forventer man en viss grad av støtte fra sin arbeidsgiver eller organisasjon. Hvem ville ikke ønske seg et situasjonsbilde på hvor sine egne befant seg 22. juli, eller under jordskjelvet i Japan? Bare å få høre fra sin arbeidsgiver ville gjort en stor forskjell for de fleste.  

Pårørendehåndtering i CIM 

CIM har moduler som gir deg muligheten til å registrere berørte og rammede, og loggføre alle henvendelser, hendelser og aktivitet. All kommunikasjon loggføres og innringere/berørte får referansenummer for økt kvalitet i dialogen med organisasjonen.

Fullt integrert i CIM vil du også kunne sende oppdatert informasjon til alle registrerte innringere og berørte personer. Systemet kan også integreres med ulike personalsystemer, som ved en hendelse vil gi deg oversikt over hvem som var på vakt, ombord på flyet, om bord på båten eller ute på oljeplattformen. Eksempler på slike integrert systemer er Helikopterbookingsystemet DaWinci, HR systemet PeopleSoft, bookingsystemet NBI, Microsoft AD og så videre. CIM har også egne verktøy for registrering og oppfølging av personer som møter på mottakssenter og eventuelle evakueringssteder.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.