Webseminar og seminar

Gjennom året har vi fagspesifikke seminarer, og ikke minst webseminarer. Eksempelvis kjører vi en gjennomgang av ny funksjonalitet i CIM ved de løpende produktoppdateringene. Meld deg på webseminar eller se opptak av tidligere webseminar.

Webseminar digital sikkerhetskultur

Webseminar: Digital Sikkerhetskultur

Hva er digital sikkerhetskultur? I dette webinaret ser vi på hva som ligger i begrepet sikkerhetskultur  – og hvordan kan du bygge en god sikkerhetskultur i din egen organisasjon.


Webinar – CIM for vann- og avløpsbransjen

I dette webseminaret vil vi forklare nærmere hva VannCIM er, både med tanke på funksjonalitet og hvilke behov løsningen kan dekke. Videre vil vi også si litt generelt om beredskapsverktøyet CIM, som VannCIM er bygget på på, og også si noe om vår anbefalte implementering av løsningen.

Seminar VannCIM
CIM-konferansen 2021, opptak

Opptak av CIM-konferansen 2021

CIM-konferansen 2021 er gjennomført og vi håper dere kunne lære noe nytt også av årets konferanse.

Her vil du finne opptak av konferansens ulike foredrag.

Ta gjerne kontakt om det skulle være noen spørsmål knyttet til innholdet i disse foredragene.

Opptak av webseminarer

Finn opptak av webseminarer på denne siden.

Opptak av webseminar. Jan Terje Sæterbø.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.