Dokumentstyring

Med dokumentstyring i CIM får du som dokumentforfatter, eier eller revisjonsansvarlig oversikt over «dine» dokumenter og status på disse.

F24 Dokumentstyring

Dokumentstyring i CIM ivaretar at riktig dokument, herunder administrative og styrende dokumenter, er:

  • på rett sted til riktig tid
  • i riktig versjon
  • entydig navngitt og kategorisert
  • foreldet dokument blir fjernet fra alle brukersteder

Du kan:

  • Klassifisere dokumenter; åpen/intern eller sikker informasjon
  • Kategorisere dokumenter; styrende dokumenter, prosedyrer, rutiner etc.
  • Sette revisjonsansvarlig, og bestemme når neste revisjon skal gjennomføres
  • Sette opp varsling ved neste revisjon
  • Rapportere behov for oppdatering eller sanering

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.