Event

I samarbeid med Midtbyen Management, Trondheim kommune og Lillehammer kommune har vi utviklet CIM Event og bygget en løsning for kommuner og andre med behov for god arrangementstyring.

Event

Er du og din kommune, som har godkjent ett eller flere arrangement, sikker på at kapasiteten hos offentlige aktører som politi, brann og helse er tilstrekkelig ved uønskede hendelser? Vet du om arrangørene har gjennomført nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser? Og har du den fulle oversikten over risikoen på og hvilke arrangement som til enhver tid pågår?

Mange kommuner ønsker å trekke flere store arrangement til sin kommune og region, for å gjøre seg mer attraktiv for innbyggere, turister og øvrige besøkende. Det er derfor viktig å legge til rette for at arrangører, grunneiere og det offentlige enkelt kan søke, behandle og godkjenne trygge arrangement for publikum.

Effektiv samhandling gjennom CIM Event

 • Gjennom portalen får offentlige aktører som politi og brann muligheten til å motta søknader, risikovurderinger og påtegnede kart fra arrangørene.
 • Offentlige aktører kan saksbehandle og har mulighet for å gi tilbakemelding umiddelbart, med eventuelle krav til endringer.
 • Kommunen får en enklere koordinering og fullstendig oversikt over arrangementer og tilhørende risiko.
 • Kommunen får et kontrollpunkt for å se at arrangørene har innhentet nødvendig godkjennelse fra de ulike aktørene før arrangementet innvilges godkjenning.
 • Grunneiere får gjennom portalen synliggjort sine arrangementssteder
 • Grunneiere får varsel når arrangører søker arrangement på lokasjon. Tilbakemelding om status på lokasjon gis i løsningen direkte.
 • På toppen av dette vil en gjennom kommunens DSB-CIM til enhver tid ha oversikt over pågående arrangementer, med tilhørende risikovurdering utført av arrangører i CIM Event. Kommunen kan dermed sammenstille arrangementsrisiko opp mot risikobilde i perioden. Eksempelvis ekstremvær, flomvarsel, terrortrusler etc.

CIM Event gir deg som arrangør:

 • Veiledning i søknadsprosessen og hjelp til å få godkjent ditt arrangement.
 • Anledning til å administrere alle dine arrangement på et sted.
 • Mulighet for gjenbruk av arrangementsdata i søknader til de ulike offentlige aktørene.
 • Mulighet til å gjennomføre risikovurderinger.
 • Sjekklister og oppsett for distribusjonslister.
 • Støtte til planarbeid

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.