Hendelseslogg

I hendelsesloggen får du en oversikt over alle aktiviteter knyttet til en opprettet hendelse. Hver hendelse som er registrert i CIM har sin egen logg.

Hendelseslogg

Loggføringer er registreringer av for eksempel sendte meldinger, rapporter og forskjellige typer publikasjoner, tildelte oppgaver og utførte tiltak. I tillegg kan du opprette loggføringer i en hendelse manuelt.

For å øke effektivitet blir informasjon om hendelsesrelaterte aktiviteter registrert automatisk i loggen, dette gjelder for eksempel hendelser, meldinger, oppgaver, tiltakskort og oppdrag. I andre moduler spesifiserer du selv aktivitetene som skal utløse automatisk loggføringer.

Menypunkter som tilhører modulen kan konfigureres til bare å vise loggføringer av en bestemt type, for eksempel loggføringer av aktiviteter utført i spesifikke moduler eller av spesifikke roller i CIM. Det kan for eksempel være nyttig i en hendelse, for å skille på ubekreftet og bekreftet informasjon eller tilgang til sensitiv informasjon i loggen.

Loggføringer kan filtreres etter deres egenskaper, som status eller kategori.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.