Hendelseslogg

I hendelsesloggen får du en oversikt over alle aktiviteter knyttet til en opprettet hendelse. Hver hendelse som er registrert i CIM har sin egen logg.

Hendelseslogg

Loggføringer er registreringer av for eksempel sendte meldinger, rapporter og forskjellige typer publikasjoner, tildelte oppgaver og utførte tiltak. I tillegg kan du opprette loggføringer i en hendelse manuelt.

For å øke effektivitet blir informasjon om hendelsesrelaterte aktiviteter registrert automatisk i loggen, dette gjelder for eksempel hendelser, meldinger, oppgaver, tiltakskort og oppdrag. I andre moduler spesifiserer du selv aktivitetene som skal utløse automatisk loggføringer.

Menypunkter som tilhører modulen kan konfigureres til bare å vise loggføringer av en bestemt type, for eksempel loggføringer av aktiviteter utført i spesifikke moduler eller av spesifikke roller i CIM. Det kan for eksempel være nyttig i en hendelse, for å skille på ubekreftet og bekreftet informasjon eller tilgang til sensitiv informasjon i loggen.

Loggføringer kan filtreres etter deres egenskaper, som status eller kategori.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.