ICS

ICS (Incident Command System) er en arbeidsmetodikk innen krisehåndtering utviklet for å effektivisere ledelse og håndtering av hendelsen, og brukes i dag spesielt innen olje- og gassbransjen.

F24 ICS

Følgende prinsipper ivaretas gjennom ICS:

 • Enhetlig ledelse: Hver enkelt forholder seg til kun én leder
 • Enhetlig terminologi: Dette skal sikre lik forståelse og unngå forvirring
 • Ledelse mot mål:  Dette skal ivareta at den overordnede målsetting nås
 • Fleksibel organisasjon: for å ivareta at kun de ressurser som er påkrevet involveres
 • Begrenset kontrollspenn: For å ivareta et fornuftig ansvarsområde

Alle arbeidsprosesser, all organisering og alle sluttprodukt av planleggingssyklusen er organisert rundt dette. Imidlertid krever dette at oppstarten av 24-timersperioden, hvor besluttede tiltak og aksjoner/oppgaver skal iverksettes, så starter også arbeidet med å lage neste 24 timers plan. ICS gjør det derfor nødvendig å ha to store tanker i hodet samtidig:

 1. Utføre besluttet plan, og
 2. Legge en ny plan

CIM er en svært godt egnet plattform for å utvikle og implementere arbeidsmetodikken fra ICS. F24 har startet arbeidet med å utvikle nødvendig funksjonalitet i CIM slik at ICS støttes.

I ICS utarbeides det planer for hver 24 timer, innen følgende kjerneaktiviteter:

 • Kommando og ledelse
 • Operasjoner (gjennomføring)
 • Planlegging
 • Logistikk
 • Økonomi og administrasjon

ICS ansees av mange som svært fleksibelt og anvendelig, uavhengig av sektor og type virksomhet, og uavhengig av type hendelse og omfang/alvorlighetsgrad på denne. Flere trekker frem at det med ICS er svært fleksibelt og enkelt å tilpasse kriseorganisasjonen fra døgn til døgn avhengig av behov og situasjonen, at det er enkelt å involvere eksterne ressurser, at de enkelte skjema er ryddige og oversiktlige.

ICS ivaretar derved en god struktur hva angår vurderinger og oversikt på fasiliteter, materiell, personell, prosedyrer og kommunikasjon – uavhengig av hvordan hendelsen håndteres og organiseres.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.