Kvalifikasjon

Modulen Kvalifikasjon brukes for å definere og registrere kvalifikasjoner med tilhørende sertifikater, godkjenninger og gyldighetstid, og for å kvalifisere personer som har en eller flere kvalifikasjoner.

Kvalifikasjon

Modulen kvalifikasjon inneholder blant annet funksjonalitet for å:

  • sette opp kvalifikasjonskategorier
  • sette opp kvalifikasjoner og personer som ansvarlige for kvalifikasjonene
  • registere kvalifikasjoner i et bibliotek og administrere biblioteket
  • registere personer med gyldige kvalifikasjoner som kan utføre bestemte oppgaver og inneha bestemte stillinger og funksjoner
  • registrere personer med gyldige kvalifikasjoner som kan gå på vakt og gjennomføre oppgaver i henhold til vaktlister
  • registere stillinger og funksjoner og kvalifisere personer til disse 

Når krisen oppstår, er informasjonsflyt og -kontroll viktig. Ikke først og fremst for å gi et godt bilde av organisasjonen i media, men for å være i stand til å hjelpe de menneskene som er berørt, enten det er eiere, pårørende, kunder eller egne medarbeidere.  

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.