Kvalifikasjon

Modulen Kvalifikasjon brukes for å definere og registrere kvalifikasjoner med tilhørende sertifikater, godkjenninger og gyldighetstid, og for å kvalifisere personer som har en eller flere kvalifikasjoner.

Kvalifikasjon

Modulen kvalifikasjon inneholder blant annet funksjonalitet for å:

  • sette opp kvalifikasjonskategorier
  • sette opp kvalifikasjoner og personer som ansvarlige for kvalifikasjonene
  • registere kvalifikasjoner i et bibliotek og administrere biblioteket
  • registere personer med gyldige kvalifikasjoner som kan utføre bestemte oppgaver og inneha bestemte stillinger og funksjoner
  • registrere personer med gyldige kvalifikasjoner som kan gå på vakt og gjennomføre oppgaver i henhold til vaktlister
  • registere stillinger og funksjoner og kvalifisere personer til disse 

Når krisen oppstår, er informasjonsflyt og -kontroll viktig. Ikke først og fremst for å gi et godt bilde av organisasjonen i media, men for å være i stand til å hjelpe de menneskene som er berørt, enten det er eiere, pårørende, kunder eller egne medarbeidere.  

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.