Mediesvar

Når det stormer som verst, medietrykket er stort, når tilgangen på ressurser er begrenset – kan man tenke at det hadde vært greit med en database med våre talepunkter og offisielle uttalelser. Hva var det nå vi ble enige om å si angående denne saken?

Mediesvar

Med modulen for mediesvar har man et slikt register. Du kan registrere, arkivere og finne informasjon om ulike tema og saker. Her kan du også lage maler for ulike type meldinger dersom krisen er et faktum. Med enkle tastetrykk kan alle medarbeidere søke og finne frem til virksomhetens budskap og formidle dette både internt og eksternt. 

Når krisen oppstår, er informasjonsflyt og -kontroll viktig. Ikke først og fremst for å gi et godt bilde av organisasjonen i media, men for å være i stand til å hjelpe de menneskene som er berørt, enten det er eiere, pårørende, kunder eller egne medarbeidere. 

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.