CIM Møte

Med CIM Møte kan du organisere og gjennomføre alle ulike type møter.

Møte

Et stort problem i mange virksomheter er at det benyttes mye tid til gjennomføring, dokumentasjon og oppfølging av møter. Møter oppleves som dårlig forberedt, ustrukturerte og mange føler at det blir en unødvendig tidstyv i hverdagen? Hvordan skal man sikre seg at det raskt blir skrevet og distribuert referater med tilhørende beslutninger og  oppfølgings oppgaver? Ledermøter, avdelingsmøter, divisjonsmøter, prosjektmøter og så videre. Hver type møter kan ha sine egne møtemaler med strukturerte agendapunkter, tilhørende vedlegg og oppgaver.

I møte-modulen kan du:

  • Planlegge gjennomføring
  • Kalle inn
  • Opprette og bruke maler for forenkling og effektivisering
  • Holde oversikt over hvem som deltar
  • Distribuere oppgaver og holde oversikt over disse
  • Sende referat

ALL aktivitet loggføres. For hver type møte kan du dermed gjøre søk i referater og tilhørende oppgaver. Med møtemodulener det slutt på tider da man ikke hadde tilgang på tidligere møtereferater, beslutninger og status på oppfølginger.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.