Noark arkivintegrasjon

Modulen Noark arkivintegrasjon muliggjør automatisk arkivering fra CIM til Documaster Arkiv i tråd med Noark 5 standarden.

Noark-Filarkiv

Noark arkivintegrasjon er en modul for integrasjon mellom CIM og Documaster Arkiv, som gjør at hendelser i CIM nå automatisk kan overføres til Documaster Arkiv i samme struktur som CIM. Dette betyr at hele historikken vil være godt bevart i Documaster og klassifisert etter gjeldende arkivstandard.

Arkivering kan skje automatisk, eller i ettertid når håndteringen av hendelsen er ferdig. Det er også mulig å arkivere tidligere, avsluttede hendelser.

Overføringen fra CIM til Documaster Arkiv sikrer lagring i Noark-godkjent arkiv og får dermed fullelektronisk saksbehandling.

  • Automatisk arkivering av alle oppføringer i hendelsesloggen
  • Automatisk arkivering ved registrering av hendelsen, eller i ettertid
  • Både aktive og lukkede hendelser kan arkiveres

Se video fra Bamble kommune

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.