Noark arkivintegrasjon

Modulen Noark arkivintegrasjon muliggjør automatisk arkivering fra CIM til Documaster Arkiv i tråd med Noark 5 standarden.

Noark-Filarkiv

Noark arkivintegrasjon er en modul for integrasjon mellom CIM og Documaster Arkiv, som gjør at hendelser i CIM nå automatisk kan overføres til Documaster Arkiv i samme struktur som CIM. Dette betyr at hele historikken vil være godt bevart i Documaster og klassifisert etter gjeldende arkivstandard.

Arkivering kan skje automatisk, eller i ettertid når håndteringen av hendelsen er ferdig. Det er også mulig å arkivere tidligere, avsluttede hendelser.

Overføringen fra CIM til Documaster Arkiv sikrer lagring i Noark-godkjent arkiv og får dermed fullelektronisk saksbehandling.

  • Automatisk arkivering av alle oppføringer i hendelsesloggen
  • Automatisk arkivering ved registrering av hendelsen, eller i ettertid
  • Både aktive og lukkede hendelser kan arkiveres

Se video fra Bamble kommune

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.