Oppdrag

Hovedhensikten med modulen Oppdrag er å gi oversikt og bedre styring på oppdrag som utføres i tilknytting til hendelseshåndtering, eller som del av daglig drift, eller ved periodiske oppgaver.

Oppdrag

Modulen som verktøy gir en høy grad av kontroll på ressursstyring med statusoversikt, loggføring og rapportering på status og tilstand. 

Funksjoner i Oppdrag er for eksempel:

 • Allokere deltakere, som ressurser og kontakter til oppdrag
 • Rapportere status og oppdatere status for oppdrag
 • Rapportere status per deltaker og for alle deltakere
 • Føre logg for hvert oppdrag og for individuelle deltakere, både under og etter at et oppdrag er gjennomført og avsluttet
 • Starte oppdrag, oppdatere status og innhente statusrapportering
 • Avslutte oppdrag, uavhengig av status for oppdragets deltakere
 • Automatiske påminnelser om å statusrapportering
 • Oversikt og oppdatering ved endringer i deltakerstatus og oppdragsstatus
 • Vise oppdatert historikk
 • Innhente status for deltaker i et oppdrag via statusrapportering, med informasjon om deltakerstatus og plassering
 • Generere rapporter og periodiske oversikter over eksisterende oppdrag

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.