Påminnelse

Vi trenger alle å bli påminnet våre oppgaver og gjøremål – spesielt i en stresset situasjon. Med modulen Påminnelse kan du eller systemet opprette påminnelser. Disse kan sendes til en eller flere utvalgte mottakere, til grupper eller til bestemte roller.

Påminnelse

Påminnelser kan sendes som en melding, for eksempel e-post eller SMS, eller de kan vises i CIM. Du kan bestemme når påminnelsen skal sendes, og det kan settes opp automatisk gjentagelse av påminnelsen, på bestemte tidspunkt og med intervaller; daglig, ukentlig, månedlig, årlig eller annethvert år, i en bestemt tidsperiode, eller på utvalgte datoer.

Hvis du har vaktlistene dine i CIM kan du for eksempel etter opp automatiske påminnelser knyttet til vaktlistene og sende en beskjed til påtroppende vakt med oppsatte forberedelser før vaktskifte. Det er naturlig å knytte Påminnelser til modulen Kalender.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.