ROS analyse med støtte for ISO 31000 og NS 5814:2021

Modulen ROS analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) benyttes i arbeidet med risikostyring for å utføre analyser. Aktiviteter i risikostyringsprosessen kan beskrives og bearbeides i modulen. Den nye modulen bygger på ISO 31000 og NS 5814:2021

Analyse
  • Enklere gjennomføring av risikoanalyser
  • Moderne brukergrensesnitt
  • Fleksibelt rammeverk
  • Fareregister koblet til lokasjon
  • Mulighet for å lage nye versjoner av analysene

Modulen gir virksomheten oversikt over uønskede hendelser, risikonivå samt hvilke konsekvensområder som er berørt. Den gir også en oversikt over eksisterende og nye tiltak.

Modulen gir rom for å tilpasse maler etter virksomhetens behov, for å bidra til at arbeidet med risikoanalyser gjøres på en systematisk måte.

Tilgang til analysene styres gjennom en kundetilpasset tilgangskontroll og analysene har versjonskontroll.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.