ROS analyse

Modulen ROS analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) benyttes i arbeidet med risikostyring for å utføre analyser. Aktiviteter i risikostyringsprosessen kan beskrives og bearbeides i modulen.

Analyse

Med analysemodulen kan virksomheten kontinuerlig oppdatere og ha oversikt over uønskede hendelser, hvilket risikonivå og konsekvensområde de ligger innenfor, og de iverksatte og planlagte tiltak som gjelder hele analyseområdet.

Modulen inneholder flere typer analyser og er tilpasset ulike detaljgrader og nivå: full ROS analyse, forenklet ROS analyse og overordnet ROS. 

Resultatet av analysene vil være grunnleggende data til videre arbeid med vurdering og håndtering av risiko.

Risikobildet kan presenteres i aggregerte matriser, basert på de analysene som er opprettet.

Analysene settes opp og struktureres i modulen slik at de er tilgjengelige til ulike roller som skal bruke analysene til å planlegge, beskrive, gjennomføre, følge opp og rapportere. Ut fra hvilken rolle brukeren har, kan aggregerte risikobilder være tilgjengelig, hvis de er satt opp i menypunktet som tilhører modulen.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.