Tiltakskort

Når en hendelse oppstår og den skal håndteres, handler det ofte om å finne de rette tiltakene og utføre dem. Idet en hendelse inntreffer er det viktig å være godt forberedt. Dette innebærer blant annet å ha identifisert potensielle hendelser og hvilke tiltak og aksjoner som er viktige å utføre når hendelsen inntreffer.

Tiltakskort

I CIM kan du opprette og distribuere sjekklister med tiltak som er identifisert og som må iverksettes. Du kan knytte tiltakene til en person eller en rolle, si noe om i hvilken rekkefølge de skal utføres, og du kan følge opp status på gjennomføringen. Det er enkelt å opprette sjekklister og maler som kan hentes inn og brukes i bestemte situasjoner, eller når det skal trenes på å håndtere en bestemt type hendelser.

Modulen Tiltakskort inneholder verktøy for å:

  • Opprette og vedlikeholde et bibliotek med tiltakskort/sjekklister
  • Hente inn tiltakskort som er relevante for å håndtere bestemte typer hendelser
  • Ha oversikt og følge opp status og gjennomføring av tiltak i tiltakskort

Et tiltakskort kan inneholde ett eller flere tiltak som må utføres, og/eller meldinger som må sendes.

I tillegg kan tiltakskort ha følgende egenskaper:

  • De kan være generelle og kan brukes i alle typer hendelser og hendelsestyper, eller de kan knyttes til en eller flere hendelsestyper
  • Du kan definere alvorlighetsgrad for hendelser, og slik sortere tiltak i et tiltakskort ut fra alvorlighetsgraden
  • Du kan rettighetsstyre tilgangen til en eller flere roller, eller bestemte organisasjoner/avdelinger hvis du har brukt denne funksjonen i CIM

Når en hendelse registreres i CIM kan du definere hendelsestyper, som kan bestemme hvilke tiltakskort som skal brukes.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.