Tiltakskort

Når en hendelse oppstår og den skal håndteres, handler det ofte om å finne de rette tiltakene og utføre dem. Idet en hendelse inntreffer er det viktig å være godt forberedt. Dette innebærer blant annet å ha identifisert potensielle hendelser og hvilke tiltak og aksjoner som er viktige å utføre når hendelsen inntreffer.

Tiltakskort

I CIM kan du opprette og distribuere sjekklister med tiltak som er identifisert og som må iverksettes. Du kan knytte tiltakene til en person eller en rolle, si noe om i hvilken rekkefølge de skal utføres, og du kan følge opp status på gjennomføringen. Det er enkelt å opprette sjekklister og maler som kan hentes inn og brukes i bestemte situasjoner, eller når det skal trenes på å håndtere en bestemt type hendelser.

Modulen Tiltakskort inneholder verktøy for å:

  • Opprette og vedlikeholde et bibliotek med tiltakskort/sjekklister
  • Hente inn tiltakskort som er relevante for å håndtere bestemte typer hendelser
  • Ha oversikt og følge opp status og gjennomføring av tiltak i tiltakskort

Et tiltakskort kan inneholde ett eller flere tiltak som må utføres, og/eller meldinger som må sendes.

I tillegg kan tiltakskort ha følgende egenskaper:

  • De kan være generelle og kan brukes i alle typer hendelser og hendelsestyper, eller de kan knyttes til en eller flere hendelsestyper
  • Du kan definere alvorlighetsgrad for hendelser, og slik sortere tiltak i et tiltakskort ut fra alvorlighetsgraden
  • Du kan rettighetsstyre tilgangen til en eller flere roller, eller bestemte organisasjoner/avdelinger hvis du har brukt denne funksjonen i CIM

Når en hendelse registreres i CIM kan du definere hendelsestyper, som kan bestemme hvilke tiltakskort som skal brukes.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.