Informasjonstavle

I håndtering av en hendelse er det ofte mange ting som skal gjøres på samme tid, det kan være mange involverte med ulike funksjoner og oppgaver. Med Informasjonstavler kan du lettere holde oversikten, og skille ut det som en viktig informasjon og det som trenger oppfølging.

Informasjonstavle

Det kan også komme mange henvendelser fra omverdenen som skal håndteres. Det kan være informasjon fra hendelsesstedet, involverte, eller spørsmål fra media, leverandører og pårørende. Det er vanskelig å få en oversikt og å skille viktig informasjon fra mindre viktig. I noen tilfeller er det også viktig å ha kontroll på hvem som får hvilken informasjon.

Informasjonstavlene dine kan du selv designe for å dekke ditt behov, og tilpasse ulike tavler til ulike funksjoner i beredskapsarbeidet, for eksempel førstemøte, ressurser og situasjonstavler. Tilgangen kan rettighetsstyres basert på for eksempel roller eller funksjoner.

De ulike funksjonene i et beredskapslag kan ha et svært ulikt behov for informasjon. En operativ funksjon trenger kanskje mer, tidligere og annen informasjon enn beredskapslederen som skal håndtere en hendelse strategisk. Dette løses med fleksibiliteten i ulike informasjonstavler.

Informasjonstavler henter informasjon fra andre deler av CIM, og presenterer denne på en oversiktlig og tilpasset måte. Informasjonstavler er velegnet for å vises på oversiktsskjermer, for eksempel i et beredskapsrom.

Hvis informasjonstavlen består av flere elementer med innhold som har forskjellige oppfriskningsintervall (for eksempel tiltakskort, utførte oppgaver, fokus og logg), oppdateres informasjonstavlen med tilsvarende forskjellige tidsintervaller.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.