Kvalitetssikring

Modulen Kvalitetssikring er et verktøy for å beskrive og visualisere virksomhetens prosesser, prosedyrer og rutiner.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring-modulen fungerer på følgende måte:

  • Prosesser, prosedyrer og rutiner er organisert i et prosesstre. Prosesstreet består av minst ett element, den såkalte hovedprosessen, som beskriver og/eller visualiserer virksomhetens prosesser og rutiner på et abstrakt nivå. Hovedprosessen kan spesifiseres videre med underordnede dokumenter og prosesser som utdyper enkelte ledd i prosessen
  • Registrering og redigering gjøres i en egen editor, med blant annet versjonshåndtering
  • Det er tilgangskontroll og versjonskontroll for elementene i prosesstreet. Hvert element i treet administreres av en eier, som godkjenner nye versjoner og kontrollerer hvem som skal ha tilgang til elementet

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.