Mediehenvendelser

Når krisen er et faktum opplever de fleste informasjonsmedarbeidere at man har tilgang på alt for lite informasjon, og spørsmålene er mange og kompliserte. Mediepresset er enormt og mediene forventer klare og presise svar umiddelbart etter en hendelse.

Mediehenvendelser

Pressen strekker seg langt for å komme først med informasjon om kriser og katastrofer, og vil benytte alle midler for å få tilgang til det. Dette gjøres ved å kontakte ansatte, kunder, pårørende, eiere eller myndighetspersoner som kan tenkes å vite eller mene noe om det som skjer. For å møte disse kravene og opptre i henhold til organisasjonens mål og strategier, er det viktig å opptre så strukturert og korrekt som mulig.

Ved siden av å være verktøyet du trenger for å håndtere det enorme mediepresset som oppstår under en krise kan CIM brukes i informasjonsavdelingens daglige arbeid.

I modulen mediehenvendelser kan du loggføre, manuelt, eller automatisk om din CIM er koblet til andre systemer, alle innkommende og utgående mediehenvendelser. 

Slik kan du sikre informasjonen som går ut, du har oversikt over spørsmål som kommer inn, og har en forståelse av mediebildet.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.