CIM Mobil

Med CIM Mobil kan du raskt få overblikk over pågående saker og nye loggføringer i hendelsesloggen og medieloggen. Du har tilgang til publiserte dokumenter, rapporter, talepunkter og pressemeldinger.

mobil

Du kan registrere nye hendelser, oppdatere loggen, varsle, mobilisere ressurser, rapportere avvik, kvittere for utførte oppgaver og tiltak, og rapportere kort på hva som er gjort. På den måten bidrar CIM Mobil til å danne et mer presist og tidsriktig bilde av situasjonen, noe som er viktig for å ta de rette avgjørelser.

Varsling og mobilisering

I CIM Mobil kan du sende meldinger til distribusjonslister, enkelte personer eller grupper av personer. Du kan sende meldinger som SMS, e-post og talemelding i en og samme operasjon. Du kan også varsle aktuelle mottakere direkte ved hendelsesregistrering eller loggføring. Hvis du har tilgang til konferansesamtale i CIM, kan du sette opp telefonkonferanser. Kommunikasjonen loggføres og blir på denne måten tilgjengelig for flere. Du kan lese mottagernes respons, og holde deg oppdatert om status på utsendt informasjon.

Distribusjonslister

Med CIM Mobil har du tilgang til sentralt oppdaterte distribusjonslister direkte fra din mobil. På denne måten kan du varsle ansatte, krisestaben, eksterne og interne ressurser på kort tid. Sentrale lister kan oppdateres med kontaktdata direkte fra ditt personalregister, din kundedatabase eller presseregisteret i CIM media.

Optimalisering for håndholdte enheter

CIM Mobil er optimalisert for håndholdte enheter, slik at du kan jobbe enkelt og raskt. CIM justerer seg etter din mobile enhet, og er enkelt å bruke uten særskilt opplæring. Det er mulig å legge opp snarveier til de mest brukte eller viktigste funksjoner, slik at brukeren i hovedsak forholder seg til en håndfull knapper eller menypunkter.

Sikkerhet

Tilgang til CIM fra mobile enheter skjer via nettleseren på enheten, og ikke via en app. Dette er viktig for å opprettholde høy sikkerhet. Det er ikke nødvendig med noen installasjoner eller endringer i nettleseren hos brukeren, og forbindelsen til CIM er kryptert med https.

CIM fungerer i de fleste mobilenheter

CIM Mobil benytter et rammeverk som er testet og støttet av nettlesere i mobilenheter fra de største aktørene i mobilmarkedet.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.